Přizpůsobení registračního formuláře aplikace Webex Events

Hostitelé událostí mohou při plánování události dále změnit výchozí formulář registrace.

1

V zobrazení zákazníka na webu https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v nabídce Schůzka vyberte možnost Weby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Webex Events vyberte možnost Registrační formulář.

4

V části Standardní možnosti vyberte informace, které musí uživatelé ve formuláři poskytnout.

5

Chcete-li do formuláře přidat nové položky, v části Moje vlastní možnosti vyberte typ položky, kterou chcete přidat.

6

Chcete-li změnit pořadí vlastních možností, vyberte šipky nahoru a dolů v části Změnit pořadí.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Mé vlastní možnosti

Přidat toto....

Udělej tohle...

Textové pole

Textové pole, které mohou uživatelé použít k zadání odpovědi (až 256 znaků)

Přidání textových polí:

 1. Vyberte Textové pole.

 2. Na popisku textového pole zadejte text, který se zobrazí vedle pole.

 3. U položky Typ uveďte, zda se má text zobrazovat v jednom nebo ve více řádcích.

 4. V části Šířka zadejte počet znaků.

 5. Vyberte možnost Uložit.

Zaškrtávací políčka

Zaškrtávací políčka, která mohou uživatelé použít k výběru jedné nebo více odpovědí

Přidání zaškrtávacích políček:

 1. Vyberte možnost Zaškrtávací políčka.

 2. (Volitelně) U popisku skupiny... zadejte text, který se zobrazí před skupinou zaškrtávacích políček.

 3. Chcete-li přidat více než 9 zaškrtávacích polí, v části Přidat vyberte celkový počet zaškrtávacích polí, která chcete vytvořit.

 4. Vedle položky Zaškrtávací políčko... zadejte název zaškrtávacího políčka.

 5. Chcete-li zobrazit vybraná zaškrtávací políčka, v rozevíracím seznamu vyberte možnost Vybráno.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každé zaškrtávací políčko, které je přidáno do formuláře.

 7. Vyberte možnost Uložit.

Přepínače

Tlačítka možností, která mohou uživatelé použít k výběru jedné odpovědi

Přidání tlačítek možností:

 1. Vyberte Přepínače.

 2. (Volitelně) U popisku skupiny... zadejte text, který se zobrazí před skupinou tlačítek.

 3. Chcete-li přidat více než 9 tlačítek možností, v části Přidat vyberte celkový počet tlačítek, která chcete vytvořit.

 4. Vedle možnosti Výběr... zadejte název tohoto tlačítka.

 5. V části Výchozí volba vyberte možnost, která je ve výchozím nastavení vybrána.

 6. Vyberte možnost Uložit.

Rozevírací seznam

Rozevírací seznam, ze kterého mohou uživatelé vybrat jednu odpověď

Přidání rozevíracích seznamů:

 1. Vyberte možnost Rozevírací seznam.

 2. U Popisek... zadejte text, který se zobrazí před skupinou tlačítek.

 3. Chcete-li přidat více než 9 tlačítek možností, v části Přidat vyberte celkový počet tlačítek, která chcete vytvořit.

 4. Vedle možnosti Výběr... zadejte název tohoto tlačítka.

 5. V části Výchozí volba vyberte možnost, která je ve výchozím nastavení vybrána.

 6. Vyberte možnost Uložit.

Otázky k registraci

Otázka uložená z existujícího registračního formuláře

Přidání otázek:

 1. Vyberte možnost Uložené otázky.

 2. Vyberte otázku, kterou chcete použít.

 3. Vyberte možnost Přidat .