Přizpůsobení registračního formuláře událostí Cisco Webex

Hostitelé událostí mohou při plánování události dále změnit výchozí registrační formulář.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Události Webex vyberte Registrační formulář.

4

V části Standardní možnostivyberte informace, které musí uživatelé ve formuláři zadat.

5

Pokud chcete do formuláře přidat nové položky, vyberte v části Vlastní možnosti typ položky, kterou chcete přidat.

6

Chcete-li změnit pořadí vlastních možností, vyberte šipky nahoru a dolů v části Změnit pořadí.

7

Klikněte na položku Uložit.

Mé vlastní možnosti

Chcete-li přidat toto....

Udělejte to....

Textové pole

Textové pole, pomocí kterého mohou uživatelé zadat odpověď (až 256 znaků)

Přidání textových polí:

 1. Vyberte Textové pole.

 2. Na štítku textového pole zadejte text, který se zobrazí vedle pole.

 3. V části Typuveďte, zda by se měl text zobrazit v jednom nebo více řádcích.

 4. V části Šířka zadejte počet znaků.

 5. Klepněte na příkaz Uložit.

Zaškrtávací políčka

Zaškrtávací políčka, která mohou uživatelé použít k výběru jedné nebo více odpovědí

Přidání zaškrtávacích políček:

 1. Zaškrtněte políčka.

 2. (Volitelné) Na štítku Skupiny...zadejte text, který se zobrazí před skupinou zaškrtávacích políček.

 3. Chcete-li přidat více než 9 zaškrtávacích políček, zaškrtněte v části Přidat celkový počet zaškrtávacích políček, která chcete vytvořit.

 4. Vedle zaškrtávacíhopolíčka... zadejte název zaškrtávacího políčka.

 5. Pokud chcete zaškrtnutá políčka zobrazit, vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každé zaškrtávací políčko přidané do formuláře.

 7. Klepněte na příkaz Uložit.

Přepínače

Přepínače, která mohou uživatelé použít k výběru jedné odpovědi

Přidání přepínačů:

 1. Vyberte tlačítka volby.

 2. (Volitelné) Na štítku Skupina...zadejte text, který se zobrazí před skupinou tlačítek.

 3. Chcete-li přidat více než 9 přepínačů, vyberte v části Přidat celkový počet tlačítek, která chcete vytvořit.

 4. Vedle možnosti Volba...zadejte název tlačítka volby.

 5. Ve výchozím nastavení vybertevolbu, která je ve výchozím nastavení vybrána.

 6. Klepněte na příkaz Uložit.

Rozevírací seznam

Rozevírací seznam, ze kterého mohou uživatelé vybrat jednu odpověď

Přidání rozevíracích seznamů:

 1. Vyberte rozevírací seznam.

 2. V části Popisekzadejte text, který se zobrazí před skupinou tlačítek.

 3. Chcete-li přidat více než 9 přepínačů, vyberte v části Přidat celkový počet tlačítek, která chcete vytvořit.

 4. Vedle možnosti Volba...zadejte název tlačítka volby.

 5. Ve výchozím nastavení vybertevolbu, která je ve výchozím nastavení vybrána.

 6. Klepněte na příkaz Uložit.

Otázky k registraci

Otázka uložená z existujícího registračního formuláře

Přidání otázek:

 1. Vyberte Uložené otázky.

 2. Vyberte otázku, kterou chcete použít.

 3. Vyberte Přidat.