Het registratieformulier voor Cisco Webex Events aanpassen

Hosts van gebeurtenissen kunnen het standaardinschrijfformulier verder wijzigen wanneer ze een gebeurtenis plannen.

1

Vanuit de klantweergave in https://admin.WebEx.comGa naar Services, en onder Vergadering, selecteer Sites.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Webex Gebeurtenissen, selecteren Registratieformulier.

4

Onder Standaardopties, selecteer de informatie dat gebruikers moeten opgeven op het formulier.

5

Aan nieuwe items aan het formulier wilt toevoegen de Mijn aangepaste opties gedeelte, selecteer het type item toe te voegen.

6

Als u de volgorde van de aangepaste opties wilt wijzigen, selecteert u de pijl-omhoog of -omlaag onder Volgorde wijzigen.

7

Klik op Opslaan.

Mijn aangepaste opties

Toe te voegen items

Doet u dit…

Tekstvak

Een tekstvak waarin gebruikers een antwoord kunnen invoeren (maximaal 256 tekens)

Tekstvakken toevoegen:

 1. Selecteer Tekstvak.

 2. Voer bij Tekstvaklabel de tekst in die naast het vak moet worden weergegeven.

 3. Geef bij Type aan of de tekst op één of meerdere regels moet worden weergeven.

 4. Voer bij Breedte het aantal tekens in.

 5. Selecteer Opslaan.

Selectievakjes

Selectievakjes waarmee gebruikers een of meer antwoorden kunnen selecteren.

Selectievakjes toevoegen:

 1. Selecteer Selectievakjes.

 2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep selectievakjes moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen selectievakjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal selectievakjes dat u wilt aanmaken.

 4. Voer naast Selectievakje... een naam voor het selectievakje in.

 5. Als u de selectievakjes als geselecteerd wilt weergeven, selecteert u Geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk selectievakje dat aan het formulier wordt toegevoegd.

 7. Selecteer Opslaan.

Keuzerondjes

Keuzerondjes waarmee gebruikers één antwoord kunnen selecteren

Keuzerondjes toevoegen:

 1. Selecteer Keuzerondjes.

 2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep keuzerondjes moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal keuzerondjes dat u wilt aanmaken.

 4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

 5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

 6. Selecteer Opslaan.

Vervolgkeuzelijst

Een vervolgkeuzelijst waarin gebruikers één antwoord kunnen selecteren

Vervolgkeuzelijsten toevoegen:

 1. Selecteer Vervolgkeuzelijst.

 2. Voer bij Label... de tekst in die voor een groep keuzerondjes moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal keuzerondjes dat u wilt aanmaken.

 4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

 5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

 6. Selecteer Opslaan.

Registratievragen

Een vraag die is opgeslagen vanuit een bestaand inschrijvingsformulier

Vragen toevoegen:

 1. Selecteer Opgeslagen vragen.

 2. Selecteer de gewenste vraag.

 3. Selecteer Toevoegen.