Prilagođavanje registracionog obrasca Cisco Webex događaja

Domaćini događaja mogu dodatno da promene podrazumevani obrazac za upis kada zakažu događaj.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Webex događaji izaberite Registracioni obrazac.

4

U okviru Standardneopcije izaberite informacije koje korisnici moraju da obezbede u obrascu.

5

Da biste dodali nove stavke u obrazac, u odeljku Moje prilagođene opcije izaberite tip stavke koji želite da dodate.

6

Da biste promenili redosled prilagođenih opcija, izaberite strelice nagore i nadole u okviru Promeni redosled.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Moje prilagođene opcije

Da dodam ovo....

Uradite ovo....

Okvir za tekst

Okvir za tekst koji korisnici mogu da koriste za unos odgovora (do 256 znakova)

Da biste dodali okvire za tekst:

 1. Izaberite okvir za tekst.

 2. Na oznaku okvira za tekst unesite tekst koji će se pojaviti pored okvira.

 3. U polju Vrsta označava da li tekst treba da se pojavi u jednom ili višeredova.

 4. U širinu unesite broj znakova.

 5. Izaberite sačuvaj.

Polja za potvrdu

Polja za potvrdu koja korisnici mogu da koriste da bi izabrali jedan ili više odgovora

Da biste dodali polja za potvrdu:

 1. Potvrdite izbor u poljima zapotvrdu .

 2. (Opcionalno) Na oznaki grupe...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe polja za potvrdu.

 3. Da biste dodali više od 9 polja za potvrdu, potvrdite izbor u ukupnom broju polja za potvrdu za kreiranje.

 4. Pored polja za potvrdu...unesite ime polja za potvrdu.

 5. Da biste prikazali potvrđen izbor u poljima za potvrdu, sa padajuće liste potvrdite izbor u polju za potvrdu.

 6. Ponovite korake 4 i 5 za svako polje za potvrdu koje je dodato obrascu.

 7. Izaberite sačuvaj.

Dugmad za opcije

Dugmad opcije koju korisnici mogu da koriste za izbor jednog odgovora

Da biste dodali dugmad opcije:

 1. Izaberite dugmad opcije.

 2. (Opcionalno) Na oznaki grupe...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe dugmadi.

 3. Da biste dodali više od 9 dugmadi opcije, na dugme "Dodaj" izaberite ukupan broj dugmadi za kreiranje.

 4. Pored opcije...unesite ime dugmeta opcije.

 5. Po podrazumevanomizboru izaberite podrazumevani izbor.

 6. Izaberite sačuvaj.

Padajuća lista

Padajuća lista sa koje korisnici mogu da koriste za izbor jednog odgovora

Da biste dodali padajuće liste:

 1. Izaberite padajuću listu.

 2. U oznaku...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe dugmadi.

 3. Da biste dodali više od 9 dugmadi opcije, na dugme "Dodaj" izaberite ukupan broj dugmadi za kreiranje.

 4. Pored opcije...unesite ime dugmeta opcije.

 5. Po podrazumevanomizboru izaberite podrazumevani izbor.

 6. Izaberite sačuvaj.

Pitanja o registraciji

Pitanje koje je sačuvano iz postojećeg obrasca za upis

Da biste dodali pitanja:

 1. Izaberite sačuvana pitanja.

 2. Izaberite pitanje koje ćete koristiti.

 3. Kliknite na dugme Dodaj.