Tilpass registreringsskjemaet for Webex Events

Hendelsesverter kan endre standardregistreringsskjemaet ytterligere når de planlegger en hendelse.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Registreringsskjema under Webex Events.

4

Under Standardalternativer velger du informasjonen som brukerne må oppgi i skjemaet.

5

Hvis du vil legge til nye oppføringer i skjemaet, velger du elementtypen du vil legge til, under Mine egendefinerte alternativer.

6

Hvis du vil endre rekkefølgen på de egendefinerte alternativene, velger du pil opp og pil ned under Endre rekkefølge.

7

Klikk på Lagre.

Mine tilpassede alternativer

Hvis du vil legge til dette …

Gjør dette …

Tekstboks

En tekstboks som brukere kan bruke til å skrive inn et svar (opptil 256 tegn)

Slik legger du til tekstbokser:

 1. Velg Tekstboks.

 2. Skriv inn teksten som skal vises ved siden av boksen, under Tekstboksetikett.

 3. Under Type angir du om teksten skal vises på én eller flere linjer.

 4. Angi antall tegn under Bredde.

 5. Velg Lagre .

Avmerkingsbokser

Avmerkingsbokser som brukere kan bruke til å velge ett eller flere svar

Slik legger du til avmerkingsbokser:

 1. Velg Avmerkingsbokser.

 2. (Valgfritt) Ved Gruppeetikett… skriver du inn teksten som skal vises foran en gruppe avmerkingsbokser.

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni avmerkingsbokser, merker du av for totalt antall avmerkingsbokser som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på avmerkingsboksen ved siden av Avmerkingsboks….

 5. Hvis du vil vise avmerkingsboksene som valgt, velger du Valgt fra rullegardinlisten.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hver avmerkingsboks som legges til i skjemaet.

 7. Velg Lagre .

Alternativknapper

Alternativknapper som brukere kan bruke til å velge ett enkelt svar

Slik legger du til alternativknapper:

 1. Velg Alternativknapper.

 2. (Valgfritt) Ved Gruppeetikett… skriver du inn teksten som skal vises foran en gruppe knapper.

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni alternativknapper, merker du av for totalt antall knapper som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på alternativknappen ved siden av Valg….

 5. Velg valget som er valgt som standard, under Standardvalg.

 6. Velg Lagre .

Rullegardinliste

En rullegardinliste som brukere kan bruke til å velge ett enkelt svar fra

Slik legger du til rullegardinlister:

 1. Velg Rullegardinliste.

 2. Skriv inn teksten som skal vises foran en gruppe knapper, under Etikett….

 3. Hvis du vil legge til mer enn ni alternativknapper, merker du av for totalt antall knapper som skal opprettes, under Legg til.

 4. Skriv inn et navn på alternativknappen ved siden av Valg….

 5. Velg valget som er valgt som standard, under Standardvalg.

 6. Velg Lagre .

Registreringsspørsmål

Et spørsmål som er lagret fra et eksisterende innmeldingsskjema

Slik legger du til spørsmål:

 1. Velg Lagrede spørsmål.

 2. Velg spørsmålet som skal brukes.

 3. Velg Legg til.