• Webová aplikace Cisco Webex podporuje systémy Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events a Cisco Webex Training. Webová aplikace nepodporuje systém podpory Cisco Webex Support.

 • Webová aplikace Cisco Webex není k dispozici na schůzkách s povoleným šifrováním E2E (end-to-end).

 • Sdílení obsahu je v současné době podporováno pouze v prohlížečích Chrome a Firefox. Poznámka: Chcete-li povolit sdílení obsahu v prohlížeči Chrome verze 71 nebo starší, je třeba nainstalovat rozšíření pro sdílení obsahu Cisco Webex a Cisco Webex Teams. V prohlížeči Chrome verze 72 nebo novější to není nutné.

 • Sdílení je podporováno pouze v rámci schůzek, u nichž je povoleno video Webex nebo je povoleno nahrávání ve formátu MP4.

 • Zakázání sdílení aplikace nebo plochy v daném typu relace neovlivňuje schopnost uživatele sdílet obsah z webové aplikace.

 • Sdílení obsahu není v současné době během schůzky ve skupinách k dispozici.

 • Známé problémy s betaverzí sdílení aplikací:

  • Někdy, když je v systému Windows 10 otevřeno několik aplikací, se v nabídce výběru Sdílet aplikaci nezobrazí všechna otevřená okna aplikací. Doporučujeme zavřít zbytečná okna a zkusit to znovu nebo použít možnost Sdílet obrazovku.

  • Někdy nemusí být během sdílení aplikace vidět prováděné úpravy dokumentu. Chcete-li, aby ostatní viděli vaše úpravy, možná budete muset sdílení aplikace zastavit a spustit znovu. Případně můžete tomuto problému předejít pomocí funkce Sdílet obrazovku, kde se uživatelům zobrazují úpravy v reálném čase.

  • V systému macOS Catalina (10.15) zavedla společnost Apple nové funkce zabezpečení a ochrany soukromí pro zařízení Mac. Chcete-li sdílet obrazovku ve webové aplikaci Webex Meetings, musíte pro prohlížeč zajistit přístup k oprávnění Nahrávání obrazovky.

   V předvolbách systému ve svém zařízení udělte prohlížeči oprávnění k ochraně soukromí a restartujte zařízení, aby se změny projevily:

   Pokud oprávnění neudělíte, může se při pokusu o sdílení obrazovky zobrazit následující výzva:

 • Přednášející nemohou předávat ovládání klávesnice a myši účastníkům, kteří se připojí pomocí webové aplikace.

 • Nemůžete požadovat ovládání, když uživatel sdílí z webové aplikace.

 • Zvuková možnost „Volat pomocí počítače“ je podporována pouze v prohlížečích Chrome, Firefox, Safari a Edge.

  • Pokud máte v prohlížeči Firefox povoleno „blokování automatického přehrávání zvuku ve webových stránkách”, musíte nejprve tuto možnost zakázat, aby volání pomocí počítače probíhalo správně.

 • Odesílání a příjem videa podporují prohlížeče Chrome, Firefox, Safari a Edge.

  • Při používání webové aplikace v prohlížeči Safari se video z webové kamery automaticky vypne, jakmile otevřete novou kartu prohlížeče. Po návratu na kartu s webovou aplikací můžete video ručně restartovat.

  • Pokud jste za firewallem, který blokuje připojení UDP, nebudete moci odesílat a přijímat videa v prohlížeči Edge.

 • Účastníci, kteří se připojí z prohlížečů Internet Explorer, neuvidí videa ostatních účastníků a nemohou zapnout vlastní video. Chcete-li sledovat video ostatních účastníků a současně zapnout vlastní video, doporučujeme:

  • Používejte prohlížeč Chrome, Firefox, Safari nebo Edge.

  • Přepněte na aplikaci pro stolní počítače.

 • Pokud je v prohlížeči Internet Explorer pro weby Webex nastaveno zobrazení kompatibility, odkaz Připojit se pomocí prohlížeče se nezobrazí. Doporučujeme vypnout zobrazení kompatibility pro adresy URL webex.com.

 • Když se účastníci odpojí od sítě, stav připojení zvuku se zobrazí nesprávně.

 • Pokud název schůzky překročí maximální povolenou délku, dojde k jeho zkrácení.

 • Po odebrání kamery je stav tlačítka odeslání a zastavení videa nesprávný. Po znovuotevření dialogového okna videa se obnoví do správného stavu.

 • Při přepínání z prohlížeče Edge do aplikace pro stolní počítače nedojde k automatickému odpojení od webové aplikace. Okno prohlížeče s webovou aplikací je třeba ručně zavřít a znovu se ručně připojit ke zvuku a videu v aplikaci pro stolní počítače.

 • Pokud používáte webovou aplikaci v soukromém nebo anonymním okně prohlížeče, nelze snadno přepnout do aplikace pro stolní počítače. Pokus o přepnutí do aplikace pro stolní počítače ze soukromého nebo anonymního okna prohlížeče způsobí výzvu k instalaci aplikace pro stolní počítače, i když je již nainstalovaná. Aby k tomu nedošlo, spusťte aplikaci pro stolní počítače ručně.

 • Volání pomocí počítače není podporováno, pokud má hostitelský účet zakázané video Webex.

 • Volání pomocí počítače není podporováno na schůzkách používajících typ konference „Používat pouze VoIP“.

 • Volání pomocí počítače není podporováno na stránkách, které používají hybridní zvuk TSP.

 • Webová aplikace Cisco Webex nepodporuje nastavení Automatické připojení ke zvuku pomocí počítače v Preferencích zvuku.

 • Hostitel nemůže povolit nebo zakázat Ztlumit při zadávání prostřednictvím webové aplikace.

 • Když účastník používající aplikaci pro stolní počítače sdílí video pomocí funkce Sdílet -> Soubor, video se ve webové aplikaci nezobrazí. Když účastník, který používá aplikaci pro stolní počítače, sdílí mediální soubor, účastníci jej pomocí webové aplikace nevidí. Tito uživatelé dostanou výzvu k přepnutí na aplikaci pro stolní počítače.

 • Někdy může nastat problém s odesíláním a přijímáním videa při připojení k opakovaným schůzkám v prohlížeči Firefox. Pokud narazíte na tento problém, stačí zavřít prohlížeč Firefox a připojit se znovu.

Aplikace Cisco Webex Events

 • Podpora Cisco Webex Events je v současné době určena pouze pro účastníky. Hostitelé a panelisté musí používat aplikaci pro stolní počítače.

 • Webová aplikace nepodporuje vstupní a výstupní tóny, které jsou nakonfigurované v události.

 • Při přepínání z webové aplikace na aplikaci pro stolní počítače v rámci události je třeba se v aplikaci pro stolní počítače Cisco Webex Events znovu ručně připojit ke zvuku.

 • Zvukové vysílání je v současné době dostupné pouze v prohlížečích Chrome, Firefox a Safari.

 • V seznamu Účastníci vedle účastníků webové aplikace připojených ke zvuku se zobrazuje ikona Ztlumit nebo Zrušit ztlumení.

 • Bude to vypadat, že hostitelé mohou ztlumit nebo zrušit ztlumení účastníků webové aplikace, kteří jsou připojeni ke zvukovému vysílání, a to i v případě uživatelů, kteří nemají možnost mluvit.

 • Při připojení ke zvukovému vysílání ve webové aplikaci bude funkce „požadavek na mluvení“ vyžadovat přechod na aplikaci pro stolní počítače.

 • Podporováno je pouze zvukové vysílání Webex. Události, u nichž je nastaveno používání zvukového vysílání pomocí typu zvuku „Jiná telekonferenční služba“, budou od účastníků vyžadovat připojení prostřednictvím desktopové aplikace.

 • Když účastník opustí událost, webová aplikace nezobrazí formulář zpětné vazby z aplikace Cisco Webex Events.

 • Stejně jako v případě všech klientů, i aplikace Cisco Webex Events v současné době nepodporuje fotografické avatary. Zobrazí iniciály uživatele.

Služba Cisco Webex Training

 • Podpora systému Cisco Webex Training je v současné době určena pouze pro účastníky. Hostitelé a panelisté musí používat aplikaci pro stolní počítače.

  • Pokud se hostitel v aplikaci pro stolní počítače pokusí předat roli hostitele účastníkovi ve webové aplikaci, role hostitele se automaticky vrátí hostiteli v aplikaci pro stolní počítače.

  • V ojedinělých případech, kdy hostitel ze školení nečekaně vypadne, to může vypadat, že role hostitele byla automaticky přiřazena uživateli ve webové aplikaci, i když ve skutečnosti nemá hostitelská práva. V takovém případě může hostitelskou roli získat účastník v aplikaci pro stolní počítače.

 • Uživatelé webové aplikace nemohou zobrazovat tabule nebo sdílené soubory ve schůzkách ve skupinách.

 • Schůzky ve skupinách nelze vytvořit z webové aplikace.

 • Během schůzky ve skupinách nelze přepnout na aplikaci pro stolní počítače. Nejprve ukončete schůzku ve skupinách a pak teprve přepněte na aplikaci pro stolní počítače.

 • Při naplánovaných školeních, kde je nastaveno „Tato relace bude mít více než 500 účastníků“, uvidí účastníci ve webové aplikaci seznam účastníků, na rozdíl od aplikace pro stolní počítače.

 • Vlastní „Možnosti relace“, nastavené v plánovači školení, se ve webové aplikaci ignorují, protože všechny panely jsou ve výchozím nastavení dostupné.

Další informace