Provoz funkce

 • Když volající vytočí uživatele, který má zapnutý sekvenční prsten, uslyší oznámení s žádostí, aby zůstali na lince. Je-li povoleno nastavení přerušení, volající také uslyší zprávu, kterou stiskne tlačítko libra pro přerušení vyhledávání, je-li to možné.

 • Volající slyší zvonění po prvním oznámení.

 • Pokud je hovor přijat některým z čísel ve vyhledávacím seznamu, vyhledávání je zastaveno.

 • Každých 20 sekund se přehraje komfortní zpráva s žádostí, aby volající zůstal na lince.

 • Je-li stisknuto tlačítko přerušení (#), je volajícímu poskytnuto žádné zpracování odezvy účastníka.

 • Po vyzkoušení všech čísel a bez odpovědi je přerušen zpětný hovor nebo oznámení a volajícímu je poskytnuto žádné zpracování odpovědí účastníka (ve většině případů hlasová schránka).

Nastavit sekvenční kroužek

1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z Volajícího uživatelského portálupřejděte na Nastavení hovoru, přepínač na Sekvenčním vyzvánění.

3

Zadejte seznam desetimístných čísel nebo E.264 Mezinárodní čísla, která mají být zvoněna v pořadí od 1 do 5. U každého zadaného řádku můžete také nastavit počet kroužků pro každé zařízení.

4

V rozbalovací nabídce vyberte počet prstenů a pro každé číslo zaškrtněte možnost Potvrzení odpovědi, chcete-li volanou stranu na klávesnici stisknout 1 pro příjem hovoru.

5

Chceš-li mít v pořadí první číslo, zkontroluj nejprve polohu základny prstenu pro __ kroužků.

6

Chcete-li povolit volajícím přeskočit vyhledávání dostupné linky a přejít přímo do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Povolit volajícímu přeskočit vyhledávání a přejít do hlasové schránky.

7

Z rozbalovací nabídky vyberte předem definovaný plán.


 

Pokud nevidíte rozvrh, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány na uživatelském portálu Volání. Další informace naleznete v části Vytvořit harmonogram pro použití v nastavení hovoru.

8

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Když - z rozbalovací nabídkyvyberte svůj předem definovaný plán.
 • Voláníz - Zvolte pro použití upozornění priority pro volání z libovolného telefonního čísla nebo zvolte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
 • Upozornění nebo ne -Vyberte, zda chcete nebo nechcete použít upozornění priority na volání, která odpovídají těmto parametrům.
9

Pro uložení parametrů prioritního upozornění klikněte na tlačítko Uložit.

Tvůj rozvrh je přidán do tabulky Upozornění nebo Nevarovat. Plány můžete podle potřeby upravovat nebo mazat z tabulek.

10

Klikněte na položku Uložit.

Použít sekvenční kroužek s dalšími funkcemi volání

Sekvenční kroužek interaguje s následujícími funkcemi volání:

 • Alternativní čísla – Sekvenční kroužek lze použít s alternativními čísly a vztahuje se na všechna alternativní čísla pro uživatele.

 • Přesměrování hovoru vždy – pokud je přesměrování hovoru vždy aktivní na hlavním místě, má přednost před sekvenčním kroužkem. Pokud je přesměrování hovoru vždy aktivní na jakémkoli jiném cílovém čísle pro sekvenční prsten, poloha sekvenčního prstenu zazvoní jako obvykle a v případě, že hovor není přijat, uloví se na další místo.

 • Přesměrování hovoru zaneprázdněno – Sekvenční prsten má přednost před přesměrováním hovoru zaneprázdněno. Pokud jsou všechna umístění zaneprázdněna (nebo pokud je základní umístění zaneprázdněno nastavením sekvenčního kroužku, aby nepokračovalo), má možnost provést přesměrování hovorů (jinak je vždy použito zpracování bez odpovědi). Umístění sekvenčních prstenů může mít přesměrování hovoru obsazeno, v takovém případě je hovor přesměrován, pokud je místo obsazeno.

 • Přesměrování hovoru bez odpovědi – Sekvenční prsten má přednost před přesměrováním hovoru bez odpovědi. I když je umístění základny nakonfigurováno jako umístění sekvenčního kroužku, časový limit způsobí, že se sekvenční kroužek pokusí o další umístění. Jakmile sekvenční vyzvánění dokončí procházení všech svých míst, dojde k normálnímu zpracování bez odpovědi a přesměrování hovoru bez odpovědi může hovor přesměrovat (časovač bez odpovědi není před tím restartován).

 • Přesměrování hovoru není dosažitelné – je-li aktivní, sekvenční vyzvánění běží před spuštěním služby Přesměrování hovoru není dosažitelné. Pokud nejsou všechny cíle, včetně základních míst, dosažitelné, funkce Přesměrování hovoru Nedosažitelné přesměruje hovor na cílové číslo po vyhledání funkce Sekvenční prsten prostřednictvím seznamu.

 • Nerušit – Nerušit má přednost před sekvenčním kroužkem.

 • Hunt Group – Pokud je volání Hunt Group zobrazeno uživateli v Hunt Group, služba Sekvenční prsten uživatele je zablokována.

 • Vzdálená kancelář - Sekvenční prsten má přednost před Vzdálenou kanceláří.

 • Selektivní přijímání hovorů/Selektivní odmítání hovorů – Tyto funkce mají přednost před sekvenčním vyzváněním.

 • Simultánní kroužek – Sekvenční kroužení má přednost před Simultánním kroužkem. Pokud je však umístění základny upozorněno, simultánní prsten spustí a zazvoní na jakékoli simultánní umístění.

 • Hlasové zprávy – Pokud se poloha sekvenčního vyzvánění přesune do hlasové schránky, služba skončí a volající se připojí k hlasové schránce.