Další informace o aktuálních verzích pomalého kanálu naleznete v části Co je nového v pomalém kanálu Cisco Webex Meetings.

Seznam nových funkcí podle čísla aktualizace naleznete v článku Feature Summary for the Cisco Webex Meetings Suite (WBS40).

Seznam otevřených a vyřešených chyb v nejnovějších vydáních naleznete v článku Open and Resolved Bugs for the Latest Webex Meetings Releases.

Říjen 2020 (40.10)

Oznámení

Aktualizace WBS40.10 obsahuje důležitá oznámení, která lze prohlížet v článku Announcements for the Cisco Webex Meetings Suite.

Vylepšení Cisco Webex Meetings

Představujeme tmavý režim

Nyní si můžete vybrat, zda chcete okno schůzky zobrazit ve standardním světlém režimu nebo v novém tmavém režimu, který je k dispozici v nabídce Zobrazení.

Když vyberete režim, který nejlépe vyhovuje vašim světelným podmínkám, nebudete si tolik namáhat oči.

Nová pokročilá nastavení videa

V aplikaci pro počítače Windows i Mac je nyní pod kartou Kamera k dispozici oblast „Pokročilá nastavení videa“.

Do aplikace pro stolní počítače jsme přidali tři nová pokročilá nastavení.

 • Hardwarová akcelerace videa (pouze Windows) – Toto nastavení snižuje zatížení hlavního systémového procesoru přesunutím zpracování videa na vyhrazený hardware, je-li k dispozici.

 • Automatické nastavení jasu kamery (Windows i Mac) – Toto nastavení slouží k aktivaci nebo deaktivaci automatického nastavení jasu kamery. Tato možnost zlepšuje viditelnost obsahu snímaného kamerou.

 • Zachycení videa (pouze Windows) – Toto nastavení umožňuje vybrat Microsoft Framework pro použití k záznamu kamery. Ve výchozím nastavení vybere automatický režim nejrychlejší dostupný framework, ale nastavení lze změnit a vyřešit tak případné problémy s kompatibilitou kamery.

Aplikace pro počítače Windows:

Aplikace pro počítače Mac:

Rozšířené ovládání ztlumení a soukromí zvuku

 • Výrazná tlačítka Ztlumit vše a Zrušit ztlumení všech

  Tlačítka Ztlumit vše a Zrušit ztlumení všech lze nyní snáze najít, nacházejí se vpravo dole na panelu Účastníci.

 • Povolit účastníkům možnost zrušit ztlumení

  Pokud při schůzce ztlumíte jiného účastníka přímo prostřednictvím tlačítka Ztlumit vše nebo Ztlumit při vstupu, ve výchozím nastavení tito účastníci mohou ztlumení sami zrušit. To je sice skvělé pro menší schůzky založené na konverzaci, u větších schůzek a tříd však může být zapotřebí více moderovat, kdy mohou účastníci ztlumení zrušit.

  V této aktualizaci mohou nyní hostitelé a spoluhostitelé zvolit, zda účastníci mohou sami ztlumení zrušit. Pokud toto nastavení není zaškrtnuto, účastníci budou mít tlačítko Zrušit tlumení deaktivované.

 • Ztlumit vše a Ztlumit při vstupu

  Když kliknete na tlačítko Ztlumit vše, ve výchozím nastavení se také zapne možnost Ztlumit při vstupu, aby každý, kdo se ke schůzce připojí později, byl také ztlumený. Stejně tak když kliknete na tlačítko Zrušit ztlumení, možnost Ztlumit při vstupu se automaticky vypne. Díky tomu je řízení ztlumení při schůzkách mnohem intuitivnější. Stále se můžete rozhodnout možnost Ztlumit při vstupu vypnout nebo zapnout samostatně.

 • Zrušit ztlumení a soukromí zvuku

  Když hostitel nebo spoluhostitel nyní zruší ztlumení účastníka, nezruší se ztlumení přímo, ale účastník místo toho dostane výzvu ke zrušení ztlumení. Pomáhá to omezit rušení při schůzce a účastníci nebudou zaskočeni, pokud nečekali, že bude ztlumení zrušeno.

  Vylepšení pro účastníky pouze s telefonickým připojením

  • Vylepšili jsme zvukové výzvy telefonu, které nyní indikují ztlumení nebo zrušení ztlumení („Ztlumeno nebo ztlumení zrušeno“) namísto neintuitivních pípnutí.

  • Nyní bude mít hostitel PSTN možnost ztlumit všechny účastníky při vstupu stisknutím klávesy 6. Klávesa funguje jako přepínač, takže opětovným stisknutím Ztlumení při vstupu vypnete.

  • Soukromí účastníků je chráněno změnou funkce Zrušit ztlumení (99), která nyní namísto přímého zrušení ztlumení jen zadá žádost o zrušení ztlumení.

   Omezení: Hostitel pouze s telefonickým připojením nebude mít možnost zabránit účastníkům, aby si sami ztlumení zrušili.

  Vylepšení pro registrované uživatele videosystému na pracovišti

  • Vylepšená funkce ztlumení a zrušení ztlumení pro hostitele

   Když hostitelé ztlumí všechny účastníky pomocí DTMF-##, bude automaticky zapnuta možnost Ztlumit při vstupu. A naopak žádost o zrušení ztlumení DTMF-99 možnost Ztlumit při vstupu vypne.

   Kromě toho byla funkce zrušení ztlumení změněna, takže namísto samotného zrušení ztlumení linky účastníka jen požádá o zrušení ztlumení.

  • Ovládání funkce Ztlumit při vstupu pro hostitele

   Hostitelé nyní mohou přepínat možnost Ztlumit při vstupu zadáním DTMF-#6.

  • Povolit účastníkům možnost zrušit ztlumení

   Hostitelé nyní mohou povolit nebo zakázat účastníkům, aby sami zrušili ztlumení, pomocí DTMF-#7.

  • Možnost zvednout ruku a dát ruku dolů pro účastníky

   Pokud hostitel neumožňuje účastníkům zrušit ztlumení zvuku a účastník chce upoutat pozornost hostitele, mohou uživatelé ve videosystémech nyní zvednout ruku nebo dát ruku dolů pomocí DTMF-*3.

  • Všeobecné připomenutí ohledně chování ztlumení vregistrovaných videosystémech na pracovišti

   Chování při ztlumení na úrovni schůzky nezávisí na stavu fyzického tlačítka ztlumení na zařízení uživatele. Pokud tedy uživatel sám na svém zařízení fyzickým tlačítkem ztlumil zvuk a zároveň byl ztlumen hostitelem, než spolu budou moci mluvit, budou muset zrušit ztlumení na zařízení i na lince ve schůzce pomocí DTMF-*6. Obdobně, pokud hostitel ztlumil všechny uživatele a poté jim opět umožnil ztlumení zrušit, uživatelé videosystému na pracovišti budou muset zrušit ztlumení linky pomocí DTMF-*6.

   Úplný seznam příkazů DTMF a jejich popisy naleznete v části Příkazy DTMF pro Cisco Webex Meetings s videozařízením.

Vysoce kvalitní video v rozlišení 1080p pro registrované videosystémy Webex na pracovišti

Vaše schůzky Webex budou teď při použití videosystémů Webex ještě lepší. Počínaje říjnovou aktualizací si nyní mohou uživatelé, kteří se připojují ke schůzkám Webex na pracovišti v registrovaném systému Webex Room, Webex Board nebo Webex Desk Pro, užívat vysoce kvalitní video v rozlišení 1080p při rychlosti 4 Mb/s, které přispěje k mnohem lepšímu zážitku.

Stejné videosystémy registrované v cloudu mají i nadále video v rozlišení 1080p.


Tato aktualizace zvyšuje maximální šířku pásma používanou těmito videosystémy z 2,5 Mb/s na 4 Mb/s pro dosažení vyšší kvality. Pokud vaše prostředí nemá dostatečnou šířku pásma, můžete videosystémy nakonfigurovat tak, aby používaly menší šířku pásma.

Vylepšení miniatur videa

 • U uživatelů, kteří nemají zapnuté video a nemají profilový obrázek, nyní zobrazíme v okně videa jejich jméno (místo iniciál) pro intuitivnější zážitek.

 • Tlačítka pro interakci při najetí na video uživatele jsme nyní spojili do jedné nabídky.

 • Aktualizovali jsme okno videa v plovoucím zobrazení, abychom usnadnili přepínání mezi rozvrženími a interakci s miniaturami videa.

Povolit všem uživatelům stát se spoluhostiteli

V plánovači schůzek a předvolbách soukromé místnosti máte nyní novou možnost: Povolit všem uživatelům s účtem hostitele na tomto webu stát se spoluhostiteli této schůzky. Jedná se o praktickou možnost, jak svěřit práva spoluhostitele komukoli, kdo se připojí z vašeho webu, namísto nutnosti hostitele specifikovat jménem nebo spoluhostitele omezit na první osobu, která se připojí.

Povolit videozařízením spouštět schůzky a připojovat se k nim

V plánovači a předvolbách soukromé místnosti nyní existuje samostatné nastavení pro zahájení schůzek a připojení ke schůzkám z ověřených videozařízení Cisco ve vaší organizaci. V plánovači a předvolbách soukromé místnosti nyní existuje samostatné nastavení pro zahájení schůzek a připojení ke schůzkám z ověřených videozařízení ve vaší organizaci.

Vylepšené dialogové okno a upozornění pro spoluhostitele

Aktualizovali jsme dialogové okno Odejít ze schůzky pro spoluhostitele, abychom zabránili náhodnému ukončení schůzky pro všechny uživatele.

Také jsme aktualizovali upozornění, když je uživatel povýšen na spoluhostitele, aby bylo konzistentní s tím, kdy je uživatel povýšen na hostitele.

Dynamické shromažďování údajů v aplikaci Meetings

Počínaje touto aktualizací budeme pouze pro interní použití shromažďovat některé další údaje o používání schůzek. Očekáváme, že díky shromažďování těchto údajů o používání se nám podaří zlepšit metriky a v budoucích aktualizacích poskytovat kvalitnější služby.

Mezi shromažďované údaje patří:

 • Přístup k funkcím na stránkách a kliknutí na tlačítka

 • Verze OS a prohlížeče

 • Doba načítání stránky

 • Chybové zprávy z přístupů na stránku

Nebudeme shromažďovat osobní nebo bezpečnostní údaje, jako jsou e-maily, jména a přihlašovací údaje. V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnostními zásadami shromažďování údajů nebudeme nikdy tyto informace distribuovat pro marketingové nebo reklamní účely. Z tohoto shromažďování údajů se také můžete kdykoli odhlásit.

25 videosystémů v zobrazení mřížky v aplikaci Meetings pro stolní počítače

Díky této aktualizaci budou uživatelé moci zobrazit video od všech 25 uživatelů videosystému v rozvržení zobrazení mřížky 5x5.

V předchozích aktualizacích uživatelé mohli vidět video pouze šesti nejnovějších uživatelů videosystému. Zbytek byl zastoupen jejich profilovými obrázky.


Pokud je na schůzce více než 25 uživatelů videosystému, na druhé nebo dalších stránkách v zobrazení mřížky budou stále zastoupeni svými profilovými obrázky.


Tato funkce bude k dispozici v nezávislém cyklu vydání a bude na vašem webu zpřístupněna od 20. září do 7. října 2020.

25 videí v zobrazení mřížky ve videosystémech SIP a H.323

Díky této aktualizaci budou uživatelé videosystémů SIP a H.323 moci zobrazit až 25 lidí v zobrazení mřížky 5x5. Jedná se o zvýšení oproti současnému rozvržení 4x4, kde uživatelé mohou vidět maximálně 16 účastníků s videem.

Rozšířené ovládání ztlumení a ochrana soukromí zvuku na videozařízeních

Vylepšená funkce ztlumení a zrušení ztlumení

V souladu se změnou chování funkce ztlumení v aplikaci Meetings budou nyní hostitelé v registrovaných videosystémech na pracovišti moci schůzku lépe ovládat.

Nahrávky v aplikaci Webex Meetings ve formátu MP4

V této aktualizaci budou všechny nové cloudové i místní nahrávky Webex Meetings pořizovány ve formátu MP4 s důrazem na video. Díky standardizaci formátu nahrávání budete mít širší výběr nástrojů pro přehrávání, lepší zabezpečení a snazší spolupráci i po ukončení schůzky. Stávající nahrávky ve formátu ARF lze v aplikaci Meetings lze stále přehrávat a stahovat. Formáty ARF a WRF již nebudou ve Webex Meetings vytvářeny. Tato změna se nevztahuje na Webex Events, Trainings a Support.


Tato funkce bude k dispozici v odloženém cyklu vydání. Na stránkách status.webex.com/maintenance můžete zjistit, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Automaticky povolit funkci Webex Assistant

Uživatelé mohou v části Předvolby > Plánování > Webex Assistant nastavit, aby se Webex Assistant pro Webex Meetings automaticky spouštěl při každém zahájení schůzky. Pokud se správce webu nerozhodl spouštět Webex Assistant ve výchozím nastavení, uživatel může nastavení webu touto možností přepsat. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, Webex Assistant se nespustí automaticky, ale je stále možné ho zapnout v průběhu schůzky. Tato možnost platí pro plánované schůzky Webex i schůzky v soukromé místnosti.


Tato funkce bude k dispozici v odloženém cyklu vydání. Na stránkách status.webex.com/maintenance můžete zjistit, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Vylepšení rekapitulačního e-mailu po schůzce

V e-mailu po schůzce je nyní šedou barvou přidán dodatečný text, který informuje uživatele o tom, jak sdílet veškerý obsah schůzky s ostatními. Tato nová šablona platí pouze pro plánované schůzky a schůzky v soukromé místnosti v aplikacích Webex Meetings a Webex Teams.

Pro Webex Training a Webex Events, kde není k dispozici Webex Assistant, stále platí stará šablona.

E-maily doručené hostiteli:

Tento nový e-mail bude doručen hostiteli, pokud je nahrávání zapnuté a Webex Assistant je zapnutý nebo vypnutý.

Tento nový e-mail bude doručen hostiteli, pokud je nahrávání vypnuté a Webex Assistant je zapnutý.

Hostitel nebude doručen žádný e-mail, pokud je nahrávání vypnuté a Webex Assistant je také vypnutý, protože není generován žádný obsah schůzky.

E-maily doručené účastníkovi, když hostitel sdílí veškerý obsah schůzky:

Pokud hostitel sdílí veškerý obsah schůzky ze stránky s podrobnostmi schůzky na webu, obdrží účastník tento nový e-mail, pokud je nahrávání zapnuté a Webex Assistant je zapnutý nebo vypnutý.

Pokud hostitel sdílí veškerý obsah schůzky ze stránky s podrobnostmi schůzky na webu, obdrží účastník tento nový e-mail, pokud je nahrávání vypnuté a Webex Assistant je zapnutý.

Pokud hostitel sdílí pouze nahrávku ze stránky s podrobnostmi nahrávky na webu, obdrží účastník starou šablonu e-mailu.


Tato funkce bude k dispozici v odloženém cyklu vydání. Na stránkách status.webex.com/maintenance můžete zjistit, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Zobrazit štítek Nejdůležitější na stránce seznamu minulých schůzek

V seznamu Minulé schůzky je nyní přidán štítek „Nejdůležitější“ u schůzek, které mají nejdůležitější body, podobně jako štítky „Přepis“ a „Nahrávka“. Nejdůležitější body jsou k dispozici ve Webex Assistant pro Webex Meetings.


Tato funkce bude k dispozici v odloženém cyklu vydání. Na stránkách status.webex.com/maintenance můžete zjistit, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Vylepšení stránky Cisco Webex

Další ovládací prvky ztlumení v plánovači schůzek

Uživatelé moderního zobrazení budou nyní moci předem provést nastavení ztlumení v plánovači schůzek.


Tato funkce bude k dispozici v odloženém cyklu vydání. Na stránkách status.webex.com/maintenance můžete zjistit, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Vylepšení moderního zobrazení

Uživatelé moderního zobrazení budou nyní moci do názvu šablony plánovače zadat až 64 znaků.

Cisco Webex Control Hub a správa webu Cisco Webex

Stáhnout a exportovat soubor CSV s uživatelskými atributy na webech spravovaných v centru Control Hub

Tato funkce pomůže správcům exportovat odpovídající přehled atributů uživatele ve formátu CSV. V současné implementaci se v centru Control Hub vždy zobrazuje nejnovější export CSV, který by se mohl lišit od toho, který si vyžádali další správci.

Nyní mohou správci zobrazit oznámení a kliknutím na odkaz ke stažení stáhnout zprávu CSV přímo odpovídající požadavku.

Exportovat aktivní uživatele z centra Control Hub

Správci webu mohou nyní v centru Control Hub exportovat pouze aktivní uživatele. To zjednodušuje správu uživatelů ve společnostech, které mají mnoho neaktivních uživatelů a chtějí spravovat pouze aktivní uživatele. Tato funkce je již dostupná ve Webex Site Administration.

Správce webu může zabránit pořizování snímků obrazovky v systému Android

Správci webu nyní mohou určit, zda lze pořizovat snímky obrazovky při přihlášení nebo účasti na schůzce pomocí mobilní aplikace Webex Meetings pro Android.


Uživateli systému Android to nebrání pořizovat snímky obrazovky zařízení při používání jiných aplikací současně s aplikací Webex Meetings.

Upozornění na nastavení uchovávání záznamů

Tato funkce zavádí na stránce Informace o webu nové upozornění, které informuje správce o aktuálním nastavení uchovávání záznamů.

Rozhraní API aplikace Cisco Webex Meetings

RESTful API pro schůzky a nahrávky

Přidáváme do RESTful API pro Meetings nové možnosti, které správcům usnadní práci. Správci webu Webex budou mít nový rozsah oprávnění na úrovni správce, který lze udělit integračním aplikacím, které pak mohou pro všechny uživatele v organizaci provádět následující akce:

 • vytvářet, načítat, aktualizovat a odstraňovat schůzky;

 • načítat, spravovat nebo odstranit záznamy.

Další informace najdete na stránkách developer.webex.com.

Cisco Webex Meetings 40.10 pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora zobrazení mřížky až 5x5 (na šířku) a 3x7 (na výšku)

Uživatelé mobilní aplikace Meetings budou nyní moci na svých tabletech, včetně zařízení iPad a Chromebook, používat zobrazení mřížky 5x5 (na šířku) a 3x7 (na výšku).

Opustit schůzku v režimu Pouze zvuk

Uživatelé mobilní aplikace Meetings budou nyní moci schůzku opustit přímo z obrazovky režimu Pouze zvuk, namísto toho, aby museli nejprve tento režim ukončit.

Cisco Webex Meetings 40.10 pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Zkušební relace pro panelisty v aplikaci Webex Events

Uživatelé mobilní aplikace Meetings pro iOS se nyní budou moci zúčastnit zkušební relace Webex Events přímo ze své mobilní aplikace.

Změna zobrazení před schůzkou a po schůzce pro hosty a hostitele

V této aktualizaci se bude uživatelům systému iOS v mobilní aplikaci zobrazovat nová navigace před schůzkou a po schůzce. Spodní rozdělení na stránky se změnilo na karty s jasnými odkazy na domovskou stránku, schůzky a nahrávky. Kromě posouvání se mohou uživatelé mobilní aplikace dostat na požadovanou obrazovku klepnutím na přímo na příslušnou kartu.

Podpora Apple Watch Series 5 v nesamostatném režimu

Toto je oficiální aktualizace pro podporu Apple Watch Series 5 v nesamostatném režimu.

Pokračovat v odesílání videa v režimu rozdělené obrazovky

Když uživatelé systému iOS přejdou do režimu rozdělené obrazovky, aby mohli pracovat v jiných aplikacích, zatímco jsou stále na schůzce Webex, jedna z těchto obrazovek nyní podporuje pokračování odesílání a přijímání videa v rámci schůzky Webex.

Oficiální podpora pro Apple Pencil s iOS 14

Uživatelé systému iOS mohou nyní oficiálně používat Apple Pencil k anotaci obsahu přímo ze zařízení iOS v průběhu schůzky Webex.

Podpora vlastního videa v režimu zrcadla

Uživatelé mobilní aplikace nyní mohou zrcadlit své vlastní video, včetně virtuálních pozadí, podobně jako uživatelé aplikace pro stolní počítače.

Nativní podpora Microsoft Intune SDK

Oznamujeme oficiální podporu mobilní aplikace pro iOS v Microsoft Intune SDK. Pro přístup k těmto funkcím se uživatelé musí zaregistrovat do naší komunity MDM, aby měli přímý přístup k naší aplikaci Webex Meetings pro Microsoft Intune.

Další informace naleznete v části Použití správy mobilních zařízení pro konfiguraci Cisco Webex Meetings .

Další pokyny získáte z následující e-mailové adresy: webex-mobility-ios-support@cisco.com.

Další reakce v aplikacích Webex Events a Training

Uživatelé zařízení iPad budou mít během schůzky, události nebo školení přístup k dalším ikonám „reakcí“. Tyto reakce se zobrazí ostatním hostitelům a účastníkům schůzky.

Vlastní virtuální pozadí zakázáno

Pokud bylo na webu zákazníka nahrávání obrázků dříve zakázáno, uživatelé systému iOS měli zakázán vlastní výběr virtuálního pozadí. Stále však mohli využívat rozmazané pozadí. Počínaje aktualizací 40.10 sjednotíme chování s ostatními platformami – podpora rozmazání pozadí bude zakázána, pokud jsou virtuální pozadí zakázána obecně.

Cisco Webex Meetings 40.10 pro Android

Sdílení zvuku a videa při 30 FPS v chytrých telefonech a tabletech se systémem Android

Uživatelé systému Android nyní budou moci na svých chytrých telefonech, tabletech a zařízeních Chromebook sdílet a optimalizovat streamy videa o rychlosti 30 FPS. Budou také moci zvolit sdílení zvuku, stejně jako uživatelé aplikace pro stolní počítače.

Podpora průzkumu po události ve Webex Events

Účastníci se systémem Android se nyní mohou účastnit průzkumů po ukončení relace, stejně jako uživatelé aplikace pro stolní počítače.

Podpora funkce „Kdokoli může sdílet“ pro hostitele

Hostitelé se systémem Android mohou během schůzky zapnout nebo vypnout novou možnost „Kdokoli může sdílet“.

Podpora duální kamery

Uživatelé systému Android budou nyní moci používat podporu duální kamery pro zobrazení oblasti před sebou pomocí zadní kamery, zatímco zůstanou na vlastním videu snímaným přední kamerou.

Zobrazit celé jméno účastníka v okně konverzace

Uživatelé systému Android nyní uvidí celé jméno účastníka v okně konverzace u lidí, se kterými konverzují.

Nový indikátor ztlumení

Uživatelé systému Android nyní uvidí užitečný indikátor, že jsou ztlumeni, pokud se pokusí mluvit, když mají ztlumený zvuk.

Upozornění na vysoké zatížení procesoru při virtuálním pozadí

Uživatelé systému Android obdrží proaktivní varování a návrh vypnout virtuální pozadí, pokud bude zaznamenáno vysoké využití procesoru. Výstraha se může objevit při použití virtuálních pozadí spolu s dalšími běžícími aplikacemi, což může mít za následek vysoké využití procesoru, které by mohlo negativně ovlivnit kvalitu schůzky.

Podpora hlasových příkazů Alexa na webu spravovaném v centru Control Hub

Uživatelé webů spravovaných v centru Control Hub mohou využít zařízení Amazon Echo a Amazon Echo Show k provádění hlasových příkazů systému Alexa, včetně seznamů schůzek a přehrávání nahrávek.

Nahrání profilového obrázku u webů s povoleným centrem Control Hub

Uživatelé webů s povoleným centrem Control Hub mohou přímo nahrávat své profilové obrázky z aplikací v systému Android.

Připojení ke schůzkám ve skupinách a přepínání mezi nimi

Dříve se účastníci v systému Android nemohli připojit k novým schůzkám ve skupinách, které byly v rámci schůzky dynamicky vytvořeny a přiřazeny hostitelem v aplikaci pro stolní počítače. Díky této aktualizaci mohou účastníci v systému Android přepínat mezi těmito nově vytvořenými relacemi.

Září 2020 (40.9.3)

Zabránit funkci „Automaticky přijímat všechny žádosti“ pro dálkové ovládání

Při sdílení může přednášející automaticky přijímat žádosti uživatelů o ovládání klávesnice a myši. Přidali jsme správcům webu možnost zakázat automatické přijímání těchto žádostí o dálkové ovládání. Pokud tato volba není zaškrtnuta, přednášející bude muset ovládání předat ručně.

Další informace o tom, jak zabránit automatickému přijímání všech žádostí, naleznete v části Správa zabezpečení sdílení obsahu na webu Webex.

Září 2020 (40.9)

Oznámení

Aktualizace WBS40.9 obsahuje důležitá oznámení, která lze prohlížet v článku Announcements for the Cisco Webex Meetings Suite.

Vylepšení Cisco Webex Meetings a Cisco Webex Events

Aktualizované ovládací prvky v aplikacích Meetings a Events

Představujeme zcela nové uživatelské rozhraní pro schůzky, které je mnohem intuitivnější a snazší na použití.

 • Optimalizovaný náhled zvuku a videa

  Větší, optimalizované okno Náhled zvuku/videa vám umožní snadno zvolit zobrazení, ve kterém vypadáte nejlépe, a najít potřebná nastavení před připojením ke schůzce.

 • Srozumitelné a nepřehlédnutelné ovládací prvky schůzek

  Ovládací prvky schůzky jsou nyní jasně označeny a umístěny ve spodní části okna schůzky, takže je budete mít vždy na očích, aniž by zakrývaly sdílený obsah nebo video.

 • Kontextové nabídky

  Nastavení zvuku a kamery lze nyní pohodlně zobrazit v nabídkách napravo od příslušných tlačítek ztlumení a kamery.

 • Konsolidované ovládací prvky panelu

  Ovládací prvky panelu (jako Účastníci, Chat a Otázky a odpovědi) najdete vpravo, kde se panel otevře.

  Další informace o rozdílech mezi novým a předchozím rozhraním schůzek najdete v článku Explore the 40.9 In-Meeting Experience.

Další přednastavené obrázky virtuálního pozadí

Přidali jsme další obrázky virtuálního pozadí, ze kterých si můžete vybrat v aplikacích Meetings a Events. Celkový počet dostupných snímků se zvýšil ze tří na devět.

Podpora virtuálního pozadí na dvoujádrových počítačích Mac

Funkce virtuálního pozadí je nyní podporována na počítačích Mac s dvoujádrovými procesory.

Vylepšení okna „Schůzka skončila“

Po skončení schůzky se dialogové okno „schůzka skončila“ po několika sekundách automaticky zavře, pokud ho uživatel nezavře přímo.

Vylepšení Cisco Webex Meetings

Schůzky ve skupinách s videem ve Webex Meetings

Schůzky ve skupinách umožňují rozdělit účastníky schůzky do menších skupin, ve kterých mohou spolupracovat a sdílet nápady. Je to skvělé pro workshopy, třídy, nebo pro případy, kdy si potřebujete chvíli promluvit v soukromí s několika dalšími, mimo hlavní jednání.

Schůzky ve skupinách jde snadno vytvořit a spravovat. Účastníky můžete dokonce přiřadit automaticky. Uvnitř schůzky ve skupině je to jako na menší schůzce. K dispozici je zvuk i video a účastníci mohou spolupracovat a sdílet obsah, nebo dokonce požádat o pomoc hostitele z hlavní relace. Hostitel může všechny vrátit zpět do hlavní relace kdykoli nebo po naplánovaném časovém limitu.

Zákazníci, kteří znají funkci schůzek ve skupinách v aplikaci Webex Training, zjistí, o kolik více toho platforma Webex Meetings nabízí!

Další informace o skvělých možnostech školení, které ve schůzkách nově nabízíme, naleznete v části Explore Training Capabilities in Webex Meetings a Webex Meetings Breakout Sessions.


Schůzky ve skupinách budou na vašem webu k dispozici do konce září.

Role spoluhostitele ve schůzce

Jako hostitel schůzky můžete nyní označit další účastníky schůzky jako spoluhostitele. Spoluhostitelé mají stejná oprávnění jako hostitel, mohou například ztlumit zvuk nebo zrušit ztlumení zvuku u ostatních účastníků, přesouvat účastníky do předsálí nebo je přijmout, a další.

Spoluhostitel je novou podobou dřívější role alternativního hostitele. Nastavení „alternativní hostitel“ bylo přejmenováno na „spoluhostitel“, takže schůzku může zahájit pouze první spoluhostitel s hostitelskou licencí. Každý, kdo si dříve nastavil ve schůzkách a soukromých místnostech možnost „kdokoli může hostovat“, bude automaticky převeden na toto nové nastavení.

Spoluhostitele můžete také určit v průběhu schůzky. Stačí kliknout na účastníka pravým tlačítkem a změnit jeho roli na Spoluhostitel.

Na schůzce můžete mít libovolný počet spoluhostitelů.


Chování mobilní aplikace Webex Meetings

Mobilní aplikace bude také podporovat roli spoluhostitele. Jelikož však hostitelé mají v současné době v počítačové aplikaci k dispozici více funkcí než v mobilní aplikaci, nebudou ani mobilním spoluhostitelům k dispozici některé z funkcí spoluhostitele (například odesílání e-mailových připomínek).


Role spoluhostitele při schůzce bude na vašem webu k dispozici do konce září.

Zvýšení rozlišení na straně příjemce v systému Windows

Když aplikace Meeting kvůli neoptimálním síťovým podmínkám přijme video s rozlišením 360p nebo nižším, vylepší video v rámci procesu dekódování. Díky tomu se uživateli zobrazí mnohem jasnější obraz. Zde je vedle sebe porovnání před a po u stejného zdrojového videa. Tato funkce byla přidána pro uživatele počítačů Mac v aktualizaci 40.7. Tato aktualizace přidává tuto funkci pro uživatele Windows.

Končící podpora pro Internet Explorer 10 a Windows 7

V této verzi oficiálně ukončujeme podporu Webex Meetings v prohlížeči Internet Explorer 10 a systému Windows 7. Uživatelé na těchto platformách se budou sice moci připojit ke schůzkám nebo je zahájit, ale Cisco nadále nebude pro tento operační systém a prohlížeč poskytovat opravy chyb nebo aktualizace.

Ovládání hlasitosti schůzky ze spárovaného cloudového videozařízení

Když se připojíte ke schůzce Webex spárované s cloudovým videozařízením, můžete jeho hlasitost ovládat ze schůzky.

Připojení k zařízením ze schůzek Webex

Uživatelé Webex Teams, kteří se připojují ke schůzkám na počítači Mac, nyní mohou vyhledat a připojit se k blízkému videozařízení z okna Náhledu Webex Meetings, pokud již nejsou připojeni z Webex Teams. Když je zařízení připojeno a uživatel klikne na tlačítko Připojit se ke schůzce, schůzka se v zařízení automaticky otevře.

Vylepšení předsálí v aplikaci Webex Meetings

Významně jsme vylepšili předsálí schůzek a sjednotili jsme je pro plánované schůzky a schůzky v soukromé místnosti. Níže jsou uvedeny konkrétní oblasti zlepšení pro koncové uživatele a správce.

 • Centralizované nastavení předsálí schůzek pro správce

  Správci mohou nyní spravovat předsálí schůzek a nastavení zabezpečení na jednom místě v části Možnosti zabezpečení. V rámci této změny byla předchozí sekce Zabezpečení soukromých místností přesunuta z obecného nastavení soukromé místnosti.

 • Zjednodušené nastavení předsálí

  Zjednodušili jsme způsob, jakým popisujeme chování hostům při připojení ke schůzkám. Dále jsme vyjasnili, že přihlášení uživatelé ve vaší organizaci se mohou vždy připojit k odemčeným schůzkám, aniž by museli čekat v předsálí.

 • Odstraněna výjimka pro neověřené uživatele

  Odstranili jsme výjimku, kdy neověření uživatelé, kteří se přihlásili ke svému účtu v posledních dvou týdnech, mohli předsálí obejít. V důsledku toho musí být nyní všichni uživatelé přihlášeni do své aplikace Webex nebo na webu Webex, aby se mohli připojit ke schůzkám ve své organizaci bez čekání v předsálí. Pokud se nepřihlásí a je zvolena možnost Hosté čekají v předsálí, dokud je hostitel nepřijme, nebo Hosté se nemohou připojit, nebudou se moci ke schůzce přímo připojit, nebo jim bude připojení zablokováno.

  Uživatelé tak mají motivaci vždy se v aplikaci přihlásit a mít tak lepší zážitek. Díky tomu budete moci své uživatele s jistotou identifikovat a zabránit narušení schůzek nechtěnými účastníky.

 • Předsálí pro plánované schůzky

  Nyní budete mít přístup k předsálí i u plánovaných schůzek Webex stejně jako pro setkání v soukromé místnosti. Pokud byla dříve schůzka zamčena, nikdo se k ní nemohl připojit. V této aktualizaci je chování sjednoceno se soukromými místnostmi, takže pokud bude schůzka zamčena, uživatelé budou moci čekat v předsálí.

  Kromě toho si při plánování schůzky budete moci vybrat jednu ze tří možností chování pro externí účastníky, kteří se chtějí připojit ke schůzce:

  • Může se připojit ke schůzce

  • Může se připojit ke schůzce, když mu/jí to dovolím

  • Nemůže se připojit ke schůzce


  Dřívější nastavení Vyžadovat pro připojení ke schůzce, aby účastníci měli účet na tomto webu je nyní nahrazeno výše popsanými možnostmi připojení. Dřívější nastavení nyní odpovídá novému nastavení „Nemůže se připojit ke schůzce“.

  Hostitelé mohou přijímat uživatele z předsálí stejným způsobem, jakým je dnes přijímají na schůzky v soukromé místnosti. Uživatelé ve vlastní organizaci hostitele a externí uživatelé jsou jasně označeni.

  Výchozí nastavení je Může se připojit ke schůzce, ale správce webu toto nastavení může změnit jako nové výchozí nastavení pro uživatele.

 • Automatický zámek pro Webex Meetings

  Sjednocujeme chování automatického zamykání u plánovaných schůzek a schůzek v soukromé místnosti Webex. Správci nyní mohou nastavit, aby se schůzka automaticky uzamkla po uplynutí zadaného času, čímž bude zajištěn nerušený průběh.

  Uživatelé mohou toto nastavení konfigurovat pro jednotlivé schůzky při jejich plánování.

  Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Správce jej může povolit jako nové výchozí nastavení pro uživatele, nebo jej může zamknout, aby zabránil uživatelům nastavení měnit.

 • Zakázat předsálí pro všechny schůzky

  Správci nyní mohou definovat, zda smějí uživatelé čekat v předsálí, když je schůzka uzamčena. Dříve existovaly dvě varianty: 1) účastníkům byla zablokována možnost připojení ke schůzce Webex, a 2) účastníci čekali v předsálí soukromé místnosti.

  Touto změnou zjednodušujeme celkový zážitek sjednocením s chováním schůzek v soukromé místnosti. Každá schůzka má nyní ve výchozím nastavení uzamčené předsálí. Správci však mohou v části Možnosti zabezpečení toto nastavení změnit u naplánovaných schůzek i schůzek v soukromé místnosti.

 • Automaticky odebrat účastníky z předsálí po vypršení časového limitu

  Nikdo nechce čekat v předsálí věčně. Abychom omezili rušivé prvky na minimum a umožnili lidem lépe využít čas, ve výchozím nastavení po 30 minutách neaktivity automaticky odebereme účastníky z předsálí schůzky. Správci mohou nastavit časový limit na některou z následujících hodnot: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut.

  Nastavitelný časový limit pro předsálí také pomůže vyhnout se poplatkům za volání PSTN při čekání v předsálí.

 • Změny pouze pro uživatele telefonů

  • V budoucnu budou v případě potřeby umístěni do předsálí i účastníci pouze s telefonickým připojením, a to na základě nastavení zabezpečení schůzek pro soukromé místnosti i naplánované schůzky Webex. Dříve se účastníci pouze s telefonickým připojením do předsálí připojit nemohli. To také znamená, že během schůzky může nyní hostitel/spoluhostitel také přesunout účastníka pouze s telefonickým připojením do předsálí.

  • Hostitel pouze s telefonickým připojením může nyní dostávat upozornění na účastníky čekající v předsálí. Odemknutím schůzky mohou automaticky přijmout buď všechny účastníky nebo pouze přihlášené účastníky (na základě nastavení zabezpečení schůzky).


   Tato funkce upozornění pro hostitele pouze s telefonickým připojením byla oznámena v aktualizaci ze září 2020 (40.9), ale bude místo toho k dispozici v pozdější aktualizaci.

  • Ověřený volající se zvukem se nyní bude zobrazovat pod svým jménem (nikoli jako „Volající uživatel X“), takže hostitel může účastníky lépe identifikovat a rozhodnout, zda je přijme.


   Je-li povolena možnost Zobrazit ID volajícího a ID volajícího je dostupné, zobrazované jméno volajícího se zvukem je změněno z Volající uživatelX (nnnnnnXXXX) na nnnXXXXXnn (kde n je zobrazeno a X skryto).

   Tato funkce byla oznámena v aktualizaci ze září 2020 (40.9), ale byla provedena změna ve formátu zobrazení ID volajícího.

  • Když se ke schůzkám, které vyžadují přihlášení, připojí neověření volající, budou nyní pro přísnější zabezpečení umístěni do předsálí, aby je hostitel mohl přijmout.

  • Byl zaveden nastavitelný časový limit pro předsálí, aby nebyly účtovány poplatky za volání PSTN za nekonečné čekání v předsálí.


Vylepšení předsálí bude na vašem webu k dispozici do konce září.

Vylepšení aplikací Webex Meetings, Events, Trainings a Support

Nová sada čísel PSTN

V této aktualizaci přidáváme pro vylepšení zvukových služeb v Cisco Webex seznam, který bude podporovat přidělování nových přístupových čísel přímého volání. Tato nová čísla se objeví v klientovi Webex a v globálním seznamu přímého volání. V této aktualizaci jsou podporovány následující země: Austrálie, Belize, Botswana, Brunej, Bulharsko, Estonsko, Indie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Malta, Paraguay, Peru, Portugalsko, Spojené státy, Srbsko, a Portland Oregon Toll Number.

Vylepšení stránky Cisco Webex

Rozvržení mřížky pro cloudové nahrávky

Vzhledem k tomu, že se rozvržení mřížky stává výchozím nastavením pro schůzky Webex, budou v této aktualizaci nahrávky schůzek pro nové a stávající hostitele Webex ve výchozím nastavení v rozvržení mřížky. To platí pro Webex Meetings i Webex Events.

Tato změna se vztahuje pouze na video záznamy ve formátu MP4.

Uživatelské rozhraní pro nahrávání v rozvržení mřížky:

Kromě toho mají hostitelé nyní možnost vybrat kombinaci rozvržení nahrávky pro případ, že schůzka má, nebo nemá sdílený obsah. Pokud hostitel před verzí 40.9 nastavil předvolbu rozvržení nahrávky na možnost „Zobrazení pouze obsahu“, předvolby zůstanou stejné.

Uživatelské rozhraní předvoleb uživatele:

Správce webu může také zvolit výchozí rozvržení nahrávky pro nové uživatele ve Webex Site Administration a centru Webex Control Hub.

Pokud byla na webu před verzí 40.9 nastaveno výchozí rozvržení nahrávky na možnost „Zobrazení pouze obsahu“, nastavení zůstane stejné.

Uživatelské rozhraní nastavení výchozího rozvržení nahrávky na webu v centru Control Hub:


Zobrazení mřížky pro nahrávky bude na vašem webu k dispozici do konce září.

Sdílení obsahu účastníka

Hostitelé nyní mohou účastníkům umožnit sdílet obrazovku během plánovaných schůzek nebo schůzek v soukromých místnostech.

Mé kontakty a firemní adresář

Uživatelé používající moderní zobrazení získají nyní snadný přístup ke svému distribučnímu seznamu kontaktů a firemnímu adresáři přímo z plánovače. Uložené kontakty budou automaticky k dispozici při vyhledávání nebo vyplňování pozvaných.

Vylepšení přístupu v zobrazení hosta

Odhlášení uživatelé, kteří se připojí ke schůzce přímo z moderního zobrazení webu Webex, budou mít přístup k samoobslužnému panelu v pravém rohu.

Podpora nahrání a zakázání stahování nahrávek

Uživatelé moderního zobrazení budou mít nyní přístup k funkci nahrávání nahrávky přímo ze stránky Nahrávky.


Možnosti „Uvedu adresu URL“ a „Použít soubor, který je již v síti Webex“ již nejsou pro přidání nahrávky v moderním zobrazení podporovány. Při přehrávání nahrané nahrávky není podporována úprava rychlosti přehrávání, úprava rozsahu přehrávání a přepis.

Uživatelé služby moderní zobrazení budou také moci na své stránce Nahrávky povolit nebo zakázat možnost „zabránit stahování nahrávek“.

Podpora plánovače pro úpravu šablon

Uživatelé moderního zobrazení budou nyní moci upravovat šablony přímo z předvoleb plánovače, takže plánované schůzky z aplikace pro stolní počítače Webex, mobilní aplikace i webu Webex budou používat výchozí šablonu schůzky. Pokud není vybrána šablona soukromé schůzky, bude použita výchozí šablona webu.

Výzva k odeslání informačního e-mailu po naplánování schůzky

V moderním zobrazení budou nyní hostitelé vyzváni k odeslání informačního e-mailu po upravení naplánované schůzky Webex.

Zrušení podpory Meetings v klasickém zobrazení

Počínaje aktualizací ze září 2020 (40.9) rušíme v klasickém zobrazení podporu všech funkcí Webex Meetings. Zákazníci budou mít i nadále přístup ke všem funkcím Webex Events a Webex Training. Nebudou se však již moci dostat k funkcím specifickým pro Webex Meetings prostřednictvím rozhraní klasického zobrazení. Další podrobnosti najdete v části Co je podporováno v moderním zobrazení.

Cisco Webex Control Hub a správa webu Cisco Webex

Zabránit robotům AI účastnit se schůzky

Správci stránek nyní mohou zabránit tomu, aby se ke schůzce připojili roboti AI pro přepis. Ze začátku může být blokován robot s e-mailovou adresou Gong.io a další mohou být přidány na požádání.

Podpora přizpůsobení navigačních odkazů po levé straně

Správci stránek nyní mohou na levý navigační panel přidat a upravovat až tři další vlastní odkazy, pokud chtějí zpřístupnit svůj vlastní obsah podpory.

Rozhraní API aplikace Cisco Webex Meetings

Aktualizace RESTful API pro Webex Meetings

Do RESTful API přidáváme nové možnosti po schůzce.

Nyní můžete ke koncovému bodu schůzek přidat parametry dotazu, které vám umožní vrátit schůzky s konkrétními stavy.


Možnosti po schůzce lze použít i na série schůzek.

Tato vylepšení dodávají větší kontrolu nad pracovními postupy, které se zabývají výpisem schůzek, v tomto případě konkrétně schůzek, které již proběhly.

DTO koncového bodu nahrávek nyní obsahuje meetingId, které umožňuje snadnou korelaci nahrávek s jejich přidruženou schůzkou.

Další informace najdete na stránkách developer.webex.com.

Cisco Webex Meetings for Microsoft Teams

Připomenutí nadcházející schůzky

Hostitelé schůzek v Microsoft Teams budou mít nyní u všech plánovaných schůzek v soukromé místnosti nebo pravidelně naplánovaných schůzek, které hostují v kanálu, následující možnosti:

 • U schůzek, které začnou do 15 minut, se vedle tlačítka Zahájit na seznamu schůzek na kartě Webex Channel zobrazí tlačítko Připomenutí.

Osoby pozvané na schůzku v kanálu Microsoft Teams uvidí u všech plánovaných schůzek v soukromé místnosti nebo pravidelně naplánovaných schůzek následující upozornění:

 • Když hostitel odešle připomenutí ke schůzce, která začne do 15 minut, zobrazí se upozornění v kanálu, a bude možné se ke schůzce připojit kliknutím na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Cisco Webex Meetings 40.9 pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Ovládací prvky virtuálního pozadí

S aktualizací ze září 2020 (40.9) budou v mobilní aplikaci Webex Meetings k dispozici možnosti správy webu umožňující virtuální pozadí a vlastní pozadí.

Podpora zařízení Amazon Echo Show a Google Nest Hub

Uživatelé zařízení Amazon Echo Show nebo Google Home Hub Smart Display budou nyní moci používat Webex Meetings na těchto zařízeních.

Zařízení Amazon Echo Show budou moci zobrazovat seznamy schůzek a nahrávek i přehrávat nahrávky.

Zařízení Google Nest Hub budou moci zobrazovat seznamy schůzek a nahrávek, přehrávat nahrávky a plánovat schůzky.

Další informace o zařízeních Amazon Echo Show a Google Nest Hub získáte kliknutím na část Používat hlasové příkazy na mobilním zařízení.

Schůzky ve skupinách

Uživatelé mobilních aplikací se nyní mohou účastnit schůzek ve skupinách v rámci schůzek Webex, podobně jako uživatelé aplikace pro stolní počítače. Uživatelé zařízení iPad budou navíc moci během schůzky používat funkci hostitele, podobně jako uživatelé aplikace pro stolní počítače.

Známé omezení: Zařízení se systémem Android a zařízení iPhone budou v této aktualizaci podporovat pouze možnosti účastníků, nikoli možnosti hostitele.


Podpora hostování bude pro mobilní zařízení se systémem iOS a Android přidána v budoucí aktualizaci.

Podpora uzamčeného předsálí pro naplánované schůzky Webex

Hostitelé na mobilních zařízeních mohou naplánovanou schůzku Webex v průběhu uzamknout, podobně jako při zamykání soukromých místností. Účastníci na mobilních zařízeních budou mít nyní nově možnost využít předsálí před schůzkou, podobně jako u soukromých místností.

Podpora zařízení Facebook Portal

Uživatelé zařízení Facebook Portal budou nyní moci využít svou aplikaci Webex Meetings přímo ze všech zařízení Facebook Portal. Použití bude stejné jako v aktuální aplikaci pro Android. Další podrobnosti budou následovat.

Z API pro Webex Server je nyní možné načíst naplánované schůzky v soukromé místnosti.

Nezávisle na scrapingu kalendáře a volání sady Microsoft Office 365 si nyní mohou mobilní uživatelé prohlížet naplánované schůzky v soukromé místnosti ze seznamu schůzek v aplikaci. Pokud uživatel nastavil, aby se schůzky v seznamu schůzek načítaly ze serveru Webex, budou se mu zobrazovat naplánované schůzky v soukromé místnosti, stejně jako na stránkách moderního zobrazení. Tímto způsobem mohou uživatelé načítat naplánované schůzky v soukromé místnosti, aniž by museli využívat zdroje třetích stran.

Cisco Webex Meetings 40.9 pro iOS

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Další přednastavené obrázky virtuálního pozadí

Uživatelé mobilních zařízení se systémem iOS budou mít na svých schůzkách na výběr více virtuálních obrázků na pozadí. Na zařízení iPhone je nyní možné zobrazit tři obrázky, na zařízení iPad šest obrázků.

iPhone

iPad

Sjednocení/optimalizace oprávnění zobrazení seznamu účastníků

Hostitelé na mobilních zařízeních se systémem iOS již nebudou mít zakázání účastníků diskuse a zakázání videa spojené v jednom nastavení. Chování je nyní sjednoceno s aplikací pro stolní počítače a aplikací pro Android, takže deaktivuje pouze seznam účastníků a video nechá vždy zapnuté.

Hostitelé v aplikaci pro stolní počítače aktuálně nemohou video zakázat, takže chování v aplikaci pro iOS je stejné.

Sdílení obrazovky a chování při vysokém FPS bude nyní v systému iOS podobně sjednoceno s aplikací pro stolní počítače a systém Android. Pokud jsou tyto prvky na webu Webex zakázány, budou zakázány i v systému iOS.

Oficiální podpora systému iOS 14

V této aktualizaci bude oficiálně podporován nový operační systém iOS 14.

Podpora průzkumu po události

Účastníci událostí Webex na zařízení iPhone se nyní mohou účastnit průzkumů po skončení událostí, stejně jako účastníci v aplikaci pro stolní počítače.

Cisco Webex Meetings 40.9 pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Nativní podpora Microsoft Intune SDK

Oznamujeme oficiální podporu Microsoft Intune SDK v mobilní aplikaci pro Android. Pro přístup k těmto funkcím se zákazníci musí zaregistrovat do naší komunity MDM, aby měli přímý přístup k naší aplikaci Webex Meetings pro Microsoft Intune.

Pokud je váš zákazník uživatelem Microsoft Intune a potřebuje přístup k sadě SDK, postup najdete v části Použití správy mobilních zařízení pro konfiguraci schůzek Cisco Webex.

Další pokyny získáte z následující e-mailové adresy: webex-android-support@cisco.com.

Upravení ovládacích prvků schůzky a horní skryté nabídky

Uživatelé mobilních telefonů se systémem Android nově uvidí aktualizované ovládací prvky schůzky ve stejném stylu jako v aplikaci pro stolní počítače, která je v této aktualizaci také přepracována. Součástí je nová ikona zrušení ztlumení bez přeškrtnutí, která je navíc animovaná, když uživatel zařízení mluví.

Podpora změny profilového jména a hesla

Pro mobilní uživatele se systémem Android je nyní jednodušší aktualizovat své profilové jméno a heslo přímo z aplikace. Úprava jména je dostupná pro všechny weby Webex. Úprava hesla je v současné době dostupná pouze pro weby Webex spravované ve Webex Site Administration.

Sjednocení chování při ukončení schůzky v soukromé místnosti pro systém Android

Uživatelé mobilních zařízení se systémem Android budou nyní mít při ukončení schůzky v soukromé místnosti stejné možnosti jako v mobilní aplikaci pro iOS a v aplikaci pro stolní počítače. Dříve uživatelé mobilní aplikace pro Android mohli schůzku v soukromé místnosti pouze ukončit, a nikoli předat roli hostitele někomu jinému.

Srpen 2020 (40.8)

Oznámení

Aktualizace WBS40.8 obsahuje důležitá oznámení, která lze prohlížet v článku Announcements for the Cisco Webex Meetings Suite.

Vylepšení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače

Vylepšení uživatelských hesel na počítačích Mac – upgrade bez hesla správce

Dříve standardní uživatel v systému Mac pro upgrade aplikace Webex potřeboval zadat uživatelské jméno/heslo správce (před schůzkou). Nyní může upgrade provést bez zadání uživatelského jména nebo hesla správce.


Tato funkce funguje výhradně ve verzi 40.8 a novějších.

Vylepšení rozložení videa pro aplikaci pro stolní počítače

Pro interaktivnější a intuitivnější zážitek jsme provedli několik zajímavých vylepšení rozložení videa při připojení ke schůzkám a událostem:

Když není sdílen obsah, v části Schůzky je nyní výchozím nastavením Zobrazení mřížky pro lepší pocit spolupráce.

Pomocí ovládacích prvků v pravé horní části můžete stále zobrazení změnit na Zobrazení videa aktivního řečníka nebo Zobrazení videa aktivního řečníka a miniatury .

 • U událostí zůstává i nadále výchozím nastavením zobrazení Aktivní řečník a miniatury.

  • Správci mohou nyní nastavit výchozí zobrazení videa (pokud není sdílen žádný obsah) pro schůzky a události na svém webu.


Pro zobrazení mřížky stále platí omezení na maximálně 6 streamů z videosystémů v jednu chvíli.

Skryjte účastníky bez videa a zaměřte se konkrétně na lidi, kteří mají video zapnuté. Další informace naleznete v části Skrýt nebo zobrazit účastníky bez videa při schůzce nebo události Webex.

Virtuální pozadí – vyberte si vlastní obrázek

V systémech Windows a Mac můžete nyní při výběru virtuálního pozadí zvolit vlastní obrázek z počítače. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete obrázek v rozlišení 1 280 x 720 pixelů nebo vyšším.


Uživatelé systému Windows, kteří zatím funkci virtuálního pozadí nepoužili, budou při prvním použití vyzváni ke stažení balíčku virtuálního pozadí.

Správci mohou nastavit, zda účastníci smějí používat vlastní virtuální pozadí, v nástroji pro správu. (Toto je nové dílčí nastavení v nastavení „Povolit virtuální pozadí“. Pokud je toto dílčí nastavení zakázáno, účastníci schůzky budou moci použít pouze obrázky poskytnuté ve službě Webex.)

Podpora duálního monitoru pro VDI

Webex nyní podporuje nastavení duálního monitoru pro Windows a Linux (Ubuntu + eLux) na virtuálních počítačích. Uživatelé s duálními monitory budou moci rozšířit zobrazení své relace, aby mohli používat oba monitory.

Optimalizace výběru serveru médií pro VDI

Tenký klient pro Windows, na kterém běží Webex Virtual Desktop Infrastructure (VDI) se nyní připojí k datovému centru Webex, které je nejblíže jeho fyzické poloze. Přinese to lepší zvuk a video při schůzkách Webex koncovým uživatelům, kteří se nacházejí na jiném místě, než je jich datové centrum VDI.

Vylepšení zvuku a videa schůzek

Dialogové okno nastavení reproduktoru, mikrofonu a kamery bylo vylepšeno a umožňuje snadno otestovat vybraný reproduktor a mikrofon.

Stisknutím tlačítka „Test“ vedle volby reproduktoru se tlačítko změní na „Přehrávání“ a bude přehrána ukázka zvuku z vybraných reproduktorů. Pokud testovací zvuk neslyšíte, zkuste reproduktor vyměnit.

Výběrem tlačítka „Test“ vedle volby mikrofonu se můžete zkusit nahrát, abyste mikrofon otestovali.

Nahraný zvuk se automaticky přehraje pomocí vybraného reproduktoru. Pokud zkušební zvuk neslyšíte, zkuste mikrofon změnit a otestovat znovu.


Nezapomeňte vyzkoušet nejprve reproduktor a až poté mikrofon.

Vylepšení stránky Cisco Webex

Moderní zobrazení – vylepšení v aplikacích Event a Training

Pro zvýšení zabezpečení odstraníme v této verzi klíč hostitele z e-mailů plánovače a pozvánek ve Webex Events a Webex Training. Místo samotného klíče hostitele bude uveden odkaz na stránku podrobností o schůzce, kde bude klíč přístupný po ověření hostitele. Je to také v souladu s chováním aplikace Webex Meetings.


Přizpůsobené e-mailové šablony na to nebudou mít žádný vliv.

Vylepšení Cisco Webex Meetings a Cisco Webex Events

Režim hudby na schůzkách a událostech

Režim hudby optimalizuje zpracování zvuku vybraného mikrofonu pro hudbu. Přináší to lepší zvukový zážitek při přenosu hudby s hlavním videem, což je užitečné zejména pro virtuální koncerty a lekce hudby. Je-li tento režim zakázán, aplikace optimalizuje zpracování zvuku pro řeč.

Tuto funkci můžete použít také v prostředích, kde je uživatele špatně slyšet kvůli hluku na pozadí. Funkce deaktivuje snížení šumu, takže nepomůže s hlukem, ale také tím neztlumí hlas řečníka.

Když je režim hudby aktivní, v pravém horním rohu klienta se zobrazí příslušná ikona.

Režim hudby můžete povolit nebo zakázat v nabídce Zvuk (klávesová zkratka Ctrl+Shift+M) nebo v dialogovém okně nastavení reproduktoru, mikrofonu a kamery.

Režim vysílačky

Když máte ztlumený zvuk, můžete nyní ztlumení dočasně zrušit podržením mezerníku. Jednoduše stiskněte a podržte mezerník, když chcete mluvit. Uvidíte indikátor, že je ztlumení dočasně zrušeno. Uvolněním mezerníku se vrátíte zpět ke ztlumení.

Cisco Webex Meetings 40.8 pro iOS


Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Možnost přihlášení přes Apple ID pro uživatele zařízení iPhone a iPad

Uživatelé systému iOS se nyní mohou do mobilní aplikace Webex Meetings na zařízení iPhone nebo iPad přihlásit pomocí svého Apple ID.

Tato skvělá nová funkce zjednodušuje přihlášení pro uživatele zařízení iPhone/iPad!

Optimalizace uživatelského zážitku pro iPad OS

Všechny odkazy na externí mobilní prohlížeče (např. odkazy na podporu) se otevřou v samotné mobilní aplikaci. Navíc je nyní vylepšeno přehrávání nahrávek.

Upravení ovládací lišty / horní skryté nabídky

Uživatelům mobilních zařízení se systémem iOS se bude zobrazovat centralizovaná ovládací lišta v přehledném stylu.

Cisco Webex Meetings 40.8 pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Podpora virtuálního a rozmazaného pozadí

Webex Meetings exkluzivně umožňuje uživatelům systému Android vybrat si při účasti na schůzkách virtuální nebo rozmazané pozadí. Jsme prvním videokonferenčním řešením, které nabízí tuto funkci pro systém Android, a je k dispozici také v aplikaci Cisco Webex Meetings pro Android na tabletech!


Mobilní zařízení a tablety se systémem Android, které podporují virtuální pozadí v aplikaci Cisco Webex Meetings pro Android, musí mít 64bitový procesor s 8 jádry, RAM 3,5 G nebo více a operační systém Android OS 8 (Oreo) nebo vyšší.

Podpora streamování na portálu Facebook/ YouTube /Twitter a další pro hostitele v systému Android

Podobně jako v aplikaci pro stolní počítače budou moci hostitelé v systému Android nyní spustit streamování ze zdroje třetí strany, jako je Facebook, YouTube nebo IBM, přímo ze svého mobilního zařízení!

Zlepšení ovládání ztlumení/zrušení ztlumení u hostitele

Hostitelé na mobilních zařízení se systémem Android budou mít nyní přístup k aktivaci/deaktivaci ztlumení při vstupu účastníků.

Podpora připnutí pro účastníky

Dříve mohli v systému Android video připnout pouze hostitelé. Od této verze mohou účastníci připnout libovolné video, které chtějí mít zobrazené, bez ohledu na to, kdo mluví.

To umožňuje lépe připnout požadované video, aniž by bylo nutné přepnout obrazovku na ostatní aktivní řečníky.

Červenec 2020 (40.7)

Oznámení

Aktualizace WBS40.7 obsahuje důležitá oznámení, která lze prohlížet v článku Announcements for the Cisco Webex Meetings Suite.

Vylepšení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače

Snadné zobrazení účastníků schůzky se zvednutou rukou

Jako hostitel nebo přednášející nyní v aplikaci Webex Meetings uvidíte účastníky, kteří zvednou ruku, automaticky v horní části seznamu účastníků. Pořadí účastníků bude stejné jako pořadí, v jakém zvedli ruku.

Pokud chcete, můžete účastníky seřadit podle jména a rychle si seznam projít.

Podpora předsálí pro videosystém a externí uživatele Webex Teams

Uživatelé mimo vaši organizaci, kteří používají videokonferenční systémy a aplikace Webex Teams, budou nyní moci čekat v předsálí soukromé místnosti, pokud je web nakonfigurován tak, aby externí uživatele pustil do předsálí, když je soukromá místnost v odemčeném stavu.

Před tímto vylepšením se na tyto externí uživatele vztahovalo nastavení správce, které určilo, zda se mohou ke schůzce připojit přímo, nebo se ke schůzkám v soukromé místnosti nemohou připojit vůbec.

Tímto vylepšením zjednodušujeme použití, protože všechna zařízení a aplikace se teď při připojování k odemčené schůzce v soukromé místnosti řídí stejnými pravidly.

Odstraňujeme proto stávající nastavení správce, která určovala výjimky pro uživatele videokonferenčních systémů a aplikací Webex Teams.

V budoucnu budou pro externí uživatele videokonferenčních systémů a aplikací Webex Teams jednoduše použita nastavení zabezpečení schůzek v soukromé místnosti.

Když jsou tito externí uživatelé v předsálí, hostitelé je vidí a mohou se rozhodnout je přijmout pomocí aplikace jako obvykle.

Jak jsou uživatelé videokonferenčních systémů a aplikací Webex Teams považováni za interní / přihlášené?

1. Zařízení Webex Rooms, která jsou registrována v systému Webex ve vaší instanci centra Cisco Webex Control Hub.

2. Videokonferenční systémy SIP z vaší organizace, kde jste ověřili název domény adresy videa SIP v centru Control Hub.

3. Uživatelé aplikací Webex Teams, kteří mají nárok na Webex Meetings nebo Webex Enterprise Edition na webu, kde se snaží připojit ke schůzce.

Nejčastější dotazy:

1. Mám zařízení Webex Rooms registrovaná v cloudu. Bude to na ně mít nějaký vliv?

Ne. Vzhledem k tomu, že jsou již zaregistrována ve vaší instanci centra Control Hub, budou se nadále připojovat ke schůzkám bez prodlení.

2. Mám videokonferenční systémy SIP. Co se s nimi stane?

Pokud jste již dokončili ověření domény v centru Control Hub a povolili vzájemné ověření prostřednictvím TLS na vaší straně SIP, budou se také připojovat ke schůzkám bez čekání v předsálí. Pokud jste tak dosud neučinili, ověřte svou doménu a nakonfigurujte Cisco Expressway pro vzájemné ověření prostřednictvím TLS.

3. Proč musím provést ověření domény u videokonferenčních systémů SIP, které již vlastním?

Nechceme, aby bezpečnostní opatření schůzky mohl obejít neoprávněný uživatel, vydávající se za doménu videohovorů vaší organizace. Představte si, že vlastníte doménu s názvem example.com a vaše videokonferenční systémy SIP se připojují ke schůzkám pomocí video adresy, jako conference_room_1@example.com.

Nyní si představte, že neoprávněný uživatel upravil data ve svém systému, aby to vypadalo, že se připojuje ke schůzce pomocí adresy conference_room_1@example.com. Jak byste věděli, zda mu můžete věřit? Povolením vzájemného ověřování přes TLS dokážeme kryptograficky ověřit, že videokonferenční systémy skutečně pocházejí z uvedené domény a že doména s tímto názvem je skutečně autorizována pro přístup k vašim schůzkám.

4. Nespravuji své weby Webex v centru Control Hub. Mohu i tak využít tuto funkci pro videokonferenční systémy?

Ne. Bez webu spravovaného v centru Control Hub nemůžeme bezpečně identifikovat uživatele připojující se k videokonferenčním systémům. Pokud máte videokonferenční systémy SIP, budou po této změně muset být pokaždé přijaty hostitelem.

5. Mám v centru Control Hub několik webů Webex. Jeden z mých uživatelů má přístup ke službám schůzek na webu site-A.webex.com, ale NE na webu site-B.webex.com. Bude se tento uživatel moci připojit ke schůzce v soukromé místnosti na webu site-B.webex.com?

Ano, stále se může připojit. Bude však pro schůzku na webu site-B.webex.com považován za externího uživatele. Hostitel schůzky ho proto bude muset přijmout z předsálí.

6. Budou tito externí uživatelé muset vždy čekat v předsálí?

Ne. Záleží na zabezpečení schůzky v soukromé místnosti a pouze v případě, že je schůzka v soukromé místnosti odemčena.

7. A co schůzka v soukromé místnosti, která je zamčená? Co se stane, když schůzku odemknu?

V takovém případě budou do schůzky automaticky přijati pouze interní / přihlášení uživatelé. Externí uživatelé budou i nadále zůstávat v předsálí a hostitel schůzky je bude muset výslovně přijmout.

Vylepšení okna náhledu pro připojovací zařízení

Uživatelé systému Windows se nyní mohou při připojování ke schůzce připojit k videozařízením registrovaným v cloudu z okna Náhled. Vyberte zařízení ze seznamu Zařízení v okolí, nebo vyhledejte zařízení ve své organizaci. Pokud zařízení není automaticky detekováno, uživatelé mohou zadat kód zobrazený na videozařízení.

Vylepšení Cisco Webex Meetings a Cisco Webex Events

Zobrazit pohled účastníků na to, co sdílíte

Pokud vám to uniklo, ve verzi 40.6.2 jsme zmínili, že když začnete sdílet obrazovku, aplikaci nebo okno schůzky ve Webex Meetings nebo Webex Events, můžete nyní pomocí ovládacích prvků v horní části obrazovky zobrazit pohled účastníků na to, co sdílíte. Kdykoli můžete najet myší a kliknout na dolní část ovládacích prvků a pohled tak znovu zobrazit.

Už nebudete muset přemýšlet nad tím, jestli sdílení funguje, a budete mít jistotu, že účastníci vidí správný obsah.

Další jazyková podpora

Aplikace Webex Meetings a Webex Events budou nyní podporovat polštinu, rumunštinu, maďarštinu a češtinu při používání aplikace pro stolní počítače i webové aplikace. Kromě toho budou tyto čtyři nové jazyky podporovat i váš web Webex v moderním zobrazení.


Aplikace pro počítače Mac bude prozatím nadále podporovat pouze angličtinu.

Rozmazání nebo změna pozadí na počítačích Mac nebo Windows

Ve verzi 40.6 jsme zprovoznili virtuální rozmazání pozadí pro Mac. V této verzi s radostí oznamujeme, že nyní můžete rozmazat nebo změnit pozadí videa z webové kamery při připojení ke schůzkám a událostem z počítačů se systémem Mac a Windows. Zvýšíte tím své soukromí a při účasti na schůzkách s videem odstraníte rušivé prvky z vašeho okolí.


Tato funkce může být aktivována k jinému datu, než kdy obdržíte aktualizaci na verzi 40.7. Přesné datum brzy zveřejníme!

Vylepšení Cisco Webex Events

Upravení jména nebo e-mailové adresy v okně Náhled

Jak jsme oznámili při vydání verze 40.6.2, hosté mohou nyní při připojení ke schůzce nebo události Webex snadno změnit své jméno nebo e-mailovou adresu přímo z okna Náhled, aniž by se museli vracet do okna před schůzkou v aplikaci Webex Meetings pro stolní počítače. Stačí najet myší na své jméno a kliknutím informace změnit.

A můžete se těšit, protože v budoucí verzi získají přístup k této funkci i licencovaní uživatelé.

Vylepšení aplikací Cisco Webex Events, Training a Support

Zlepšení kvality videa v aplikacích Webex Events, Training a Support

Pokud budou v relaci uživatelé se špatným síťovým připojením, uživatelé uvidí plynulejší video a bude potlačen efekt pulzujícího videa.

V minulosti aplikace Webex generovala redundantní snímky pro všechna používaná rozlišení videa, a nikoli pro rozlišení, pro které vzdálený účastník požadoval aktualizovaný snímek.

To způsobilo, že se snímek odesílatele střídal mezi zrnitým nebo rozkouskovaným obrazem a hladším snímkem, což vytvářelo pulzující efekt u všech ostatních příjemců, i když si nikdy nevyžádali aktualizovaný snímek.

Chování je nyní vylepšeno, takže uživatelé si mohou užívat plynulejší video.

Toto vylepšení bylo provedeno v aplikaci Meeting jako součást aktualizace WBS 40.4 a nyní je dodáváno pro aplikace Events, Trainings a Support.

Cisco Webex Meetings pro Slack


Integrace Webex Meetings se Slack nejsou dostupné pro nabídky Webex autorizované dle FedRAMP.

Vylepšení soukromých kanálů a konverzace 1:1

Správci platformy Slack nyní budou moci využít architekturu Bot-token, která zlepšuje použití Webex Meetings v soukromých kanálech Slack a konverzacích 1:1. Konkrétně nyní uživatelé soukromých kanálů a konverzací 1:1 získají následující možnosti:

 • Oznámení o stavu Webex v reálném čase

 • Oznámení o nahrávání Webex

 • Zkratky Webex

Správci platformy Slack musí pro povolení těchto funkcí znovu nainstalovat integraci systému Webex.


Oznámení Webex v reálném čase, oznámení o nahrávání a zkratky jsou dostupné pouze pro soukromé kanály a nejsou k dispozici pro konverzace 1:1.

Cisco Webex Meetings 40.7 pro iOS a Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Snadné zobrazení účastníků se zvednutou rukou

Hostitelé v mobilní aplikaci nyní uvidí účastníky, kteří zvednou ruku, automaticky v horní části seznamu účastníků. Pořadí účastníků bude stejné jako pořadí, v jakém zvedli ruku.

Pokud chcete, můžete účastníky seřadit podle jména a rychle si seznam projít.

Ikona stavu ztlumení

Ikona stavu ztlumení se nyní zobrazuje, i když je ovládací panel skrytý. Uživatelé tak mohou zjistit, zda mají ztlumený zvuk, aniž by museli klepnout na ovládací panel.

Podpora BETA MSFT Intune SDK/Vylepšení MDM

Zákazníci MSFT Intune SDK budou mít nyní prostřednictvím našeho komunitního portálu MDM přístup k BETA nativnímu sestavení MSFT Intune SDK. Podrobnosti o tom, jak získat přístup do komunity, naleznete v tomto článku zde.

Cisco Webex Meetings 40.7 pro iOS


Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

Možnost zahrnout zvuk při sdílení videa s vysokou snímkovou frekvencí na iOS

Uživatelé zařízení iPad a iPhone nyní mohou při schůzce sdílet video s vysokou snímkovou frekvencí při rychlosti 30 snímků za sekundu (FPS). Současně mohou také sdílet zvuk tohoto videa. Díky tomu je pohyb sdíleného videa plynulejší, když se účastníte schůzek ze svých zařízení. Sdílejte obsah s videem ze svého zařízení nebo ze služby YouTube, aby ho viděli a slyšeli všichni vaši účastníci.

Podpora Bluetooth myši pro iPad

Uživatelé zařízení iPad mohou nyní během schůzky Webex používat myš s podporou Bluetooth.

Stačí najet myší a provést zvýraznění a výběr.

Ikona zvuku přes Bluetooth přidána do horní nabídky

V systému iOS je nyní v horní nabídce ikona Bluetooth, kde můžete snadno přepínat mezi zvukem z reproduktoru telefonu a sluchátky připojenými přes Bluetooth.

Podpora 24hodinových schůzek v plánovači

Uživatelé systému iOS nyní mohou naplánovat 24hodinové schůzky z plánovače v aplikaci.

Zlepšení ovládacích prvků hostitele během schůzky

Hostitelé používající mobilní systém iOS budou mít během schůzky přístup k následujícím ovládacím prvkům ztlumení, sdílení a uzamčení:

 • Povolit nebo zakázat ztlumení při vstupu

 • Kdokoli může sdílet

 • Uzamknout nebo odemknout naplánované schůzky Webex

Podpora průzkumu po události

Účastníci v systému iOS se nyní mohou účastnit průzkumů po skončení události.

Podpora mřížky v zařízení iPhone

Uživatelé zařízení iPhone nyní získají na svých zařízeních podporu zobrazení videa v mřížce 3x2 v orientaci na šířku a 2x2 v orientaci na výšku. Toto bude výchozí nastavení.

V aplikaci bude také k dispozici přepínač, aby uživatelé mohli přejít zpět na původní nastavení, pokud jim vyhovuje více.

Změna jména hosta/e-mailu

Hosté a nepřihlášení uživatelé mohou nyní v systému iOS upravit své jméno a e-mail před připojením ke schůzce. Uživatelé tak mohou upravit jméno a e-mail, aniž by museli zobrazit nastavení v aplikaci.

Vylepšení MDM pro iOS

Zákazníci MDM Appconfig v systému iOS mohou nyní také zapínat nebo vypínat sdílení videa s vysokým FPS pomocí konfigurace MDM.

Jakmile bude k dispozici přihlášení Apple ID, zákazníci MDM Appconfig v iOS budou moci zapínat nebo vypínat své přihlašovací údaje Apple ID.

Cisco Webex Meetings 40.7 pro Android

Další informace o používání mobilní aplikace Webex Meetings naleznete v části Zdroje aplikace Cisco Webex Meetings.

BETA Rozmazání nebo změna pozadí

Uživatelé mobilní aplikace pro Android mohou nyní při schůzkách rozmazat nebo změnit své pozadí. Zvýšíte tím své soukromí a při účasti na schůzkách s videem odstraníte rušivé prvky z vašeho okolí.

Požadavky:

 • Není podporováno na webu Cisco Webex Meetings Server (CWMS).

Požadavky na zařízení:

 • Verze operačního systému Android alespoň 8.0 (Android O)

 • Paměť zařízení by měla být větší než 2,5 G

 • Počet jader procesoru by měl být alespoň 4

 • Procesor by měl být 64bitový

Přehrávání záznamů pomocí systémů Alexa a Amazon Echo

Uživatelé systémů Alexa a Amazon Echo nyní mohou přehrávat své nahrávky Webex pomocí hlasových příkazů. Další podrobnosti o přehrávání nahrávek získáte kliknutím na možnost Používat hlasové příkazy na mobilním zařízení.

Vylepšení zobrazení panelu účastníků

Dříve měli účastníci mobilní aplikace pro Android seznam účastníků a deaktivaci videa spojené v jednom nastavení. Od této verze je chování stejné jako v aplikaci pro stolní počítače a seznam účastníků bude zakázán, pouze pokud ho zakáže hostitel schůzky. Panel videa se již nebude deaktivovat, pokud se hostitel v aplikaci pro stolní počítače rozhodne deaktivovat seznam účastníků.