Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din bordenhed.

Foretag et opkald fra din adressebog

1

Åbn menuen Opkald ved at vælge på Opkald på startskærmen.


2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.


3

Vælg en kontakt, og tryk på den grønne knap Ring op.

Foretag et opkald med et navn, et nummer eller en videoadresse

1

Åbn menuen Ring op ved at vælge Ring op på startskærmen og trykke på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på grønne knap Ring op for at foretage opkaldet.