Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din bordenhed.

1

Tryk på Opkald På startskærmen.

2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.3

Vælg en kontakt, og tryk på knappen Opkald .1

Tryk på Opkald På startskærmen.

2

Tryk på Seneste , og vælg en post på listen for at åbne et kontaktkort.

3

Tryk på Mere Og derefter Rediger og ring op . Der åbnes et tastatur, og du kan foretage ændringer.

4

Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på knappen Opkald på tastaturet for at foretage opkaldet.

1

Tryk på Opkald På startskærmen.

2

Start med at skrive navnet, nummeret eller videoadressen på din kontakt i søgefeltet. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde.

Indtast videoadressen i et af følgende formater:
 • <meeting_number>@webex.com for et planlagt Webex møde

 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com for et øjeblikkeligt eller planlagt Webex møde i personligt lokale

 • IP adresse for et øjeblikkeligt eller planlagt Webex møde i personligt lokale eller et planlagt møde i Webex. Angiv mødenummeret, når du bliver bedt om det.

3

Tryk på pilen, og tryk derefter på Opkald for at foretage opkaldet.

4

Angiv den numeriske mødeadgangskode, hvis du bliver bedt om det. Du behøver kun den numeriske mødeadgangskode til planlagte Webex møder, ikke Webex møder i personligt lokale. Hvis du er vært, skal du muligvis indtaste værtsnøglen eller værts PIN efterfulgt af pundtegnet # for at starte mødet.

Hvis Webex Calling er aktiveret på din enhed, kan du ringe til mobiltelefoner og fastnettelefoner. I så fald kan du se dine kontakters telefonnumre, som du kan vælge og ringe til, i din telefonbog, herunder på favoritter og seneste.

Hvis du vælger at ringe til en person på vedkommendes telefonnummer, har du under opkaldet adgang til nogle ekstra knapper, som du kan bruge til at:

 • Sæt opkaldet på hold, og genoptag det derefter

 • omstiller opkaldet

 • Tilføje deltagere for at oprette et konferenceopkald

 • Send og modtag voicemail

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Webex Calling på Hjælp.

1

Tryk på Opkald På startskærmen.


2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.


3

Vælg en kontakt, og tryk på knappen Opkald .

1

Tryk på Opkald På startskærmen.


2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog , og vælg en kontakt på listen for at åbne opkaldsmenuen.

3

Tryk på Flere (···) og Rediger og opkald. Der åbnes et skærmtastatur, og du kan foretage de nødvendige ændringer.

4

Når du har redigeret posten, skal du trykke på knappen Opkald .

1

Tryk på Opkald På startskærmen, og tryk derefter på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på opkaldsknappen for at foretage opkaldet.

Hvis Webex Calling er aktiveret på din enhed, kan du ringe til mobiltelefoner og fastnettelefoner. I så fald kan du se dine kontakters telefonnumre, som du kan vælge og ringe til, i din telefonbog, herunder på favoritter og seneste.

Hvis du vælger at ringe til en person på vedkommendes telefonnummer, har du under opkaldet adgang til nogle ekstra knapper, som du kan bruge til at:

 • Sæt opkaldet på hold, og genoptag det derefter

 • omstiller opkaldet

 • Tilføje deltagere for at oprette et konferenceopkald

 • Send og modtag voicemail

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Webex Calling på Hjælp.