For at aktivere brugen af WebSocket skal du indstille Netværkstjenester > WebSocket til Følg HTTP-tjeneste. Da WebSocket bygger på HTTP, skal du også indstille Netværkstjenester > HTTP > Tilstand til HTTP+HTTPS eller HTTPS.

Disse konfigurationer er tilgængelige både fra enhedens webgrænseflade og i API'et. Læs artiklen Avancerede indstillinger for at se, hvordan du kan få adgang til webgrænsefladen og bruge API'en.

Det oprindelige API for en lokale- eller en bordenhed omtales ofte som xAPI.

Læs Vejledning i xAPI over WebSocket for at få oplysninger om, hvordan du konfigurerer WebSocket, og hvordan du bruger JSON-RPC-objekter til at formidle API-kommandoer.

Se API-referencevejledning for en komplet beskrivelse af selve xAPI'et.