Valgmuligheden lydløs installation tillader dig at installere Remote Access-agenten på flere computere uden at kræve nogen brugerinteraktion.

Din registreringsnøgle indeholder variabler, der bruges, når du udfører kommandoen for installation af Remote Access-agenten. Før du kører lydløs installation af Remote Access-agenten, skal du erstatte variablerne i registreringsnøgle-filen med de relevante oplysninger på dit Webex-tjenesteydelsens websted. Den følgende tabel beskriver, hvordan du kan tildele den passende syntaks til hver nøgle.

Nøgle

Beskrivelse

"SilentSiteURL"="yourcompanywebsite"

URL-adressen til dit Webex-tjenesteydelsens websted.

Erstat yourcompanywebsite med URL-adressen for dit Webex-tjenesteydelsens websted.

For eksempel kan syntaks være "SilentSiteURL"="xyz.webex.com"

"GroupID"="0"

Id for den gruppe, hvor du vil opsætte Remote Access-computere.

Du kan søge efter gruppe-id i en e-mailinvitation for den relevante gruppe. For at få gruppe-id skal du gå til siden Administrer grupper Grupper og derefter vælge ikonet Send e-mailinvitation for gruppen. URL-adressen i e-mailinvitationen indeholder gruppe-id.

For eksempel for denne URL-adresse til invitation, https://wbs33sc.webex.com/wbs33sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680, gruppe-id'et er 2680.

Hvis du ikke angiver en, er standard gruppe-id 0; computeren tilføjes derefter til rodgruppen.

"Name"="nameofcomputer"

Computerens navn.

Erstat computerens navn med det navn, du vil give computeren. Hvis du lader det stå tomt, er standardnavnet brugernavnet på den eksterne computer.

"Alias"="aliasofcomputer"

Computerens alias.

Hvis du lader det stå tomt, har computeren ikke et alias.

"ProxyUser"="Proxyserverusername"

Brugernavn til din proxyserver-bekræftelse.

Hvis du bruger proxyserver-bekræftelse, skal du erstatte Proxyserverusername med brugernavnet for proxyserveren.

"ProxyPassword"="Proxyserverpassword"

Adgangskode til din proxyserver-bekræftelse.

Hvis du bruger proxyserver-bekræftelse, skal du erstatte Proxyserverpassword med adgangskoden for proxyserveren.

"SystemTrayIcon"="0"

Bestemmer, om du vil vise eller skjule ikonet Remote Access-agenten i computerens opgavebjælke. Hvis du skjuler ikonet Remote Access-agent, vises valgmulighederne for Remote Access-agent ikke i menuen Start > Programmer på desktoppen.

Værdien 0 viser ikonet Remote Access-agent. Værdien 1 skjuler ikonet Remote Access-agent. Standardværdien er 0.