Met de optie voor een stille installatie kunt u de Remote Access Agent op meerdere computers installeren zonder interventie van de gebruikers.

Uw registersleutelbestand bevat variabelen die worden gebruikt wanneer u de opdracht voor het installeren van de Remote Access Agent uitvoert. Voordat u stille installatie van de Remote Access agent uitvoert, moet u de variabelen in het registersleutel bestand vervangen door de juiste informatie op de website van uw Webex-service. In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de juiste syntaxis voor elke sleutel kunt verstrekken.

Sleutel

Beschrijving

"SilentSiteURL"="yourcompanywebsite"

De URL voor uw Webex-service site.

Vervang yourcompanywebsite door de URL van uw Webex-service site.

De syntaxis kan als volgt zijn: "SilentSiteURL"="xyz.webex.com"

"GroupID"="0"

De id voor de groep waarin u Remote Access-computers wilt instellen.

U kunt de groeps-id opzoeken in een uitnodigingsbericht voor de desbetreffende groep. Als u de groeps-id wilt verkrijgen, gaat u naar de pagina Groepen beheren Groepen en klikt u vervolgens op het pictogram Uitnodigingsbericht verzenden voor de groep. De URL in het uitnodigingsbericht bevat de groeps-id.

Voor deze uitnodigings-URL, https://wbs33sc.webex.com/wbs33sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680, is de groeps-ID bijvoorbeeld 2680.

Als u geen groeps-id opgeeft, is de standaardgroeps-id 0. De computer wordt in dat geval toegevoegd aan de hoofdgroep.

"Name"="nameofcomputer"

Naam van de computer.

Vervang de naam van de computer door de naam die u de computer wilt geven. Als u geen naam opgeeft, wordt standaard de gebruikersnaam voor de externe computer gebruikt.

"Alias"="aliasofcomputer"

Alias van de computer.

Als u dit veld leeg laat, heeft de computer geen alias.

"ProxyUser"="Proxyserverusername"

De gebruikersnaam voor de verificatie van uw proxyserver.

Als u proxyserververificatie gebruikt, vervangt u Proxyserverusername door de gebruikersnaam voor de proxyserver.

"ProxyPassword"="Proxyserverpassword"

Het wachtwoord voor de verificatie van uw proxyserver.

Als u proxyserververificatie gebruikt, vervangt u Proxyserverpassword door het wachtwoord voor de proxyserver.

"SystemTrayIcon"="0"

Bepaalt of het pictogram Remote Access Agent wordt weergegeven op de taakbalk van de computer. Als u het pictogram Remote Access Agent verbergt, worden de opties voor Remote Access Agent ook niet weergegeven in het menu Start > Programma's op het bureaublad.

Als u de waarde 0 opgeeft, wordt het pictogram Remote Access Agent weergegeven. Als u de waarde 1 opgeeft, wordt het pictogram Remote Access Agent niet weergegeven. De standaardwaarde is 0.