Sessiz kurulum seçeneği, Remote Access Aracısını kullanıcı etkileşimi gerektirmeden birden fazla bilgisayarda yüklemenize imkan tanır.

Kayıt defteri anahtarı dosyanız, Remote Access Aracısı kurulum komutunu yürüttüğünüzde kullanılan değişkenler içerir. Remote Access aracısının sessiz kurulum çalıştırmadan önce, kayıt defteri anahtarı dosyasındaki değişkenleri Webex hizmeti Web sitenizdeki uygun bilgilerle değiştirin. Aşağıdaki tabloda, her anahtar için uygun sözdizimini nasıl sağlayabileceğiniz açıklanmaktadır.

Anahtar

Açıklama

"SilentSiteURL"="şirketinizinwebsitesi"

Webex hizmeti Web sitenizin URL 'SI.

Şirket Web sitesini Webex hizmeti Web sitenizin URL 'SI ile değiştirin.

Örneğin, sözdizimi "SilentSiteURL"="xyz.webex.com" olabilir

"GroupID"="0"

Remote Access bilgisayarlarını ayarlamak istediğiniz grubun kimliği.

Davet e-posta iletisinde uygun grup için grup kimliğini bulabilirsiniz. Grup kimliğini almak için Grupları Yönet Gruplar sayfasına gidin ve grup için E-posta Daveti Gönder simgesini seçin. E-posta davetindeki URL grup kimliğini içerir.

Örneğin, bu davet URL 'SI için https://wbs33sc.webex.com/wbs33sc/sc30/smt.php?AT=ST&UID=0&GID=2680, Grup KIMLIĞI 2680 olur.

Bir kimlik belirtmezseniz, varsayılan grup kimliği 0 olur; bilgisayar Kök grubuna eklenir.

"Name"="bilgisayaradı"

Bilgisayarın adı.

Bilgisayarın adını, bilgisayara vermek istediğiniz adla değiştirin. Boş bırakırsanız, varsayılan ad uzak bilgisayar için kullanıcı adı olur.

"Alias"="bilgisayartakmaadı"

Bilgisayarın takma adı.

Boş bırakırsanız, bilgisayarın takma adı olmayacaktır.

"ProxyUser"="Proxysunucusukullanıcıadı"

Proxy sunucusu kimlik doğrulamanız için kullanıcı adı.

Proxy sunucusu kimlik doğrulaması kullanırsanız, Proxysunucusukullanıcıadı ifadesini proxy sunucusunun kullanıcı adıyla değiştirin.

"ProxyPassword"="Proxysunucusuparolası"

Proxy sunucusu kimlik doğrulamanız için parola.

Proxy sunucusu kimlik doğrulaması kullanırsanız, Proxysunucusuparolası ifadesini proxy sunucusunun parolasıyla değiştirin.

"SystemTrayIcon"="0"

Bilgisayarın görev çubuğunda Remote Access Aracısı simgesinin gösterileceğini mi, yoksa gizleneceğini mi belirler. Remote Access Aracısı simgesini gizlerseniz, Remote Access Aracısı seçenekleri masaüstündeki Başlat > Programlar menüsünde de görüntülenmez.

0 değeri Remote Access Aracısı simgesini gösterir. 1 değeri Remote Access Aracısı simgesini gizler. Varsayılan değer 0'dır.