Disse enheder understøtter klasseværelset: Room Kit EQ (Codec EQ), Room Kit Plus (Codec Plus), Room Kit Pro (Codec Pro), Room Kit EQX, Room Bar Pro, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800 og MX800 Dual.

Et klasseværelse er udstyret med to kameraer og en eller flere skærme. Det maksimale antal skærme afhænger af enhedstypen.

Klasseværelset er skræddersyet omkring tre rumtilstande: lokal præsentationsvært, ekstern præsentationsvært og diskussionstilstand . Det er nemt at ændre tilstanden med det samme, så den passer til den type uddannelse, du vil levere.

  • Lokal præsentationsvært: Præsentationsvært er i lokalet.

  • Ekstern præsentationsvært: Præsentationsværten ringer ind.

  • Diskussion: Til diskussioner mellem forskellige steder og med en lokal præsentationsvært i lokalet.

Skift lokaletilstand under et møde

Din administrator har muligvis konfigureret lokalet til automatisk at skifte mellem den lokale præsentationsvært og fjernpræsentationsværten . Hvis automatisk skift ikke er aktiveret, skal du bruge touch-controlleren til manuelt at skifte mellem rumtilstande.

Automatisk skift indebærer:

  • Lokal præsentationstilstand bruges, når en præsentationsvært registreres på den lokale scene.

  • Tilstanden Ekstern præsentationsvært bruges, når der ikke registreres nogen præsentationsvært på den lokale scene.

Brug altid touch-controlleren til at vælge diskussionstilstand .

Skift mellem rumtilstande manuelt

  1. Tryk på Classroom på touch-controlleren.

  2. Tryk på den tilstand, du vil skifte til: lokal præsentationsvært, ekstern præsentationsvært eller diskussion. Den aktuelle tilstand fremhæves.


    Hvis din administrator ikke har deaktiveret automatisk skift, vil lokaletilstanden fortsat ændre sig i henhold til reglerne for automatisk skift angivet ovenfor.