Dessa enheter har stöd för klass rum: codec EQ, codec plus, codec Pro, SX80, room 55 Dual, room 70, room 70 G2, MX700, MX800, MX800 Dual.

Ett klass rum är utrustat med två kameror och en eller flera skärmar. Det maximala antalet skärmar beror på enhetens typ.

Klass rummet är inbyggt under tre rums lägen: lokal presentatör , fjärrpresentatör och diskussions läge. Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

  • Lokal presentatör : presentatören finns i rummet.

  • Fjärrpresentatör : presentatören ringer in.

  • Diskussion : för diskussioner mellan olika platser och med en lokal presentatör i rummet.

Ändra rums läge under ett möte

Administratören kan ha konfigurerat rummet så att det inte kan växla mellan den lokala presentatören och den fjärranslutna Presentatörens lägen automatiskt. Om automatisk växel inte är aktive rad använder du touch Controller för att växla mellan rums lägena manuellt.

Automatisk växling innebär följande:

  • Läget lokal föredragen hållare används när en presentatör har identifierats på den lokala scenen.

  • Läget för fjärrplatsen används när ingen presentatör har identifierats på den lokala scenen.

Använd alltid touch Controller för att välja diskussions läge.

Växla mellan rums lägena manuellt

  1. Tryck på klass rum på Touch Controller.

  2. Tryck på läget som du vill ändra till: lokal presentatör, fjärransluten presentatör, eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.