Ett Klassrum är utrustad med två kameror och en eller flera skärmar. Det maximala antalet skärmar beror på vilken typ av rumsenhet du har.

Klassrum är anpassat till tre olika rumslägen: Läge för lokal presentatör, fjärrpresentatör och diskussion. Det är enkelt att snabbt ändra läge så att det passar den typ av utbildning som du håller på att leverera.

 • Lokal presentatör: Presentatören är i rummet.

 • Fj?rrpresentat?r: Presentatören ringer in.

 • Diskussion: För diskussioner mellan olika webbplatser med en lokal presentatör i rummet.

Klassrum kontra mötesrumsuppsättning

Inställningen av Klassrum är mer flexibel än rumsuppsättningen i Mötesrum för antal skärmar och hur layouten distribueras på skärmarna. Dessutom finns det stöd för klassrum med fler produkter.

Klassrummet

 • Produkter som stöds: Codec Plus, Codec Pro, SX80, rum 55 dual, rum 70, rum 70 G2, MX700, MX800 och MX800 dual

 • Du kan använda hur många skärmar som rumsenheten har stöd för, vanligtvis två eller tre. Använd inställningarna för videoövervakning för att konfigurera distributionen av layouten på skärmarna om standardbeteendet inte uppfyller dina krav.

Rummet är i rummet

 • Produkter som stöds: Codec Pro, SX80, Rum 70 G2, MX700, MX800 och MX800 dual

 • Konfiguration kräver tre skärmar och layouterna på skärmarna är förkonfigurerade (och fasta) för att matcha det specifika scenariot.

Ändra rumsläge under en konferens

Din administratör har eventuellt inte konfigurerat rummet så att det automatiskt växlar mellan lägena Lokal presentatör och Fjärrpresentatör . Om den automatiska växlingen inte är aktiverad måste du använda Touch 10-styrenheten för att ändra mellan rumslägen.

Automatisk växling är under kontroll:

 • Läget Lokal presentatör används när en presentatör hittas på den lokala stadiet.

 • Läget för fjärrpresentatör används när ingen presentatör upptäcktes på det lokala stadiet.

Om du vill använda diskussionsläget måste du alltid använda Touch 10-styrenheten för att välja det manuellt.

Växla mellan de olika rumslägena med Touch 10-styrenheten

 1. Tryck på Klassrum på Touch 10-kontrollen.
 2. Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör, fjärrpresentatör eller diskussion. Det aktuella läget markeras.
1

Tryck på Klassrum på Touch 10-kontrollen.

2

Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör, fjärrpresentatör eller diskussion. Det aktuella läget markeras.

Välj rumsläge i användargränssnittet Touch 10