Een Klaslokaal is uitgerust met twee camera's en een of meerdere schermen. Het maximum aantal schermen is afhankelijk van welk type ruimteapparaat u hebt.

Het leslokaal is op maat gemaakt rond drie kamer modi: Lokale presentator , externe presentator en discussie modus. Het is eenvoudig om de modus op het moment zelf te veranderen zodat hij geschikt is voor het huidige opleidingstype.

 • Lokale presentator: De presentator bevindt zich in de ruimte.

 • Externe presentator: De presentator belt in.

 • Bespreking: Voor discussies tussen verschillende locaties met een plaatselijke presentator in de ruimte.

Indeling Klaslokaal versus Briefingruimte

De indeling van het Klaslokaal is flexibeler dan die van de Briefingruimte op het vlak van het aantal schermen en de manier waarop de lay-out over de schermen wordt verdeeld. Er zijn ook meer producten die ondersteuning bieden voor Klaslokaal.

Klaslokaal

 • Ondersteunde producten: Codec Plus, codec Pro, SX80, kamer 55 Dual, room 70, kamer 70 G2, MX700, MX800 en MX800 Dual

 • U kunt een willekeurig aantal schermen gebruiken dat door het ruimteapparaat wordt ondersteund, doorgaans twee of drie. Gebruik de videomonitorinstellingen om de verdeling van de lay-outs over de schermen te configureren als de standaardinstellingen niet voldoen.

Briefingruimte

 • Ondersteunde producten: Codec Pro, SX80, room 70 G2, MX700, MX800 en MX800 Dual

 • De indeling vereist drie schermen en de lay-outs van de schermen zijn vooraf geconfigureerd (en vastgelegd) om overeen te stemmen met het specifieke scenario.

De ruimtemodus tijdens een conferentie veranderen

Uw beheerder kan tijdens de opstelling van de ruimte instellen of er automatisch moet worden geschakeld tussen de modi Lokale presentator en Externe presentator. Als de automatische schakeling niet is ingeschakeld, moet u de Touch 10-controller gebruiken om tussen de ruimtemodi te schakelen.

De automatische schakeling houdt het volgende in:

 • De modus Lokale presentator wordt gebruikt als er een presentator op het lokale podium wordt gedetecteerd.

 • De modus Externe presentator wordt gebruikt als er geen presentator op het lokale podium wordt gedetecteerd.

Als u de modus Discussie wilt gebruiken, moet u altijd de Touch 10-controller gebruiken om de modus handmatig te selecteren.

Tussen de verschillende ruimtemodi schakelen aan de hand van de Touch 10-controller

 1. Tik op Klaslokaal op de Touch 10-controller.
 2. Tik op de modus die u wilt wijzigen: Lokale presentator , externe presentator of discussie. De huidige modus is gemarkeerd.
1

Tik op Klaslokaal op de Touch 10-controller.

2

Tik op de modus die u wilt wijzigen: Lokale presentator , externe presentator of discussie. De huidige modus is gemarkeerd.

Modus kamer selecteren in de Touch 10-gebruikers interface