Et Classroom er utstyrt med to kameraer og én eller flere skjermer. Maksimalt antall skjermer avhenger av hvilken type romenhet du har.

Classroom er skreddersydd for tre rommoduser: Lokal presentatør, ekstern presentatørog diskusjonsmodus . Det er enkelt å endre modusen på farten, slik at den passer til den typen trening du leverer.

 • Lokal presentatør: Programlederen er i rommet.

 • Ekstern presentatør: Presentatøren ringer inn.

 • Diskusjon: For diskusjoner mellom forskjellige områder med en lokal presentatør i rommet.

Klasserom kontra oppsett av orienteringsrom

Classroom-oppsettet er mer fleksibelt enn briefingrommet som er satt opp i antall skjermer og hvordan oppsettet distribueres på skjermene. Flere produkter støtter også Classroom.

Klasserom

 • Produkter som støttes: Codec Plus, Codec Pro, SX80, Rom 55 Dual, Rom 70, Rom 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Du kan bruke et hvilket som helst antall skjermer som romenheten støtter, vanligvis to eller tre. Bruk innstillingene for videomonitoren til å konfigurere distribusjonen av oppsett på skjermene, hvis standardvirkemåten ikke oppfyller kravene dine.

Orienteringsrom

 • Produkter som støttes: Codec Pro, SX80, Rom 70 G2, MX700, MX800 og MX800 Dual

 • Oppsettet krever tre skjermer, og oppsettene på skjermene er forhåndskonfigurert (og fast) for å samsvare med det bestemte scenariet.

Endre rommodus under en konferanse

Systemansvarlig har kanskje ikke konfigurert rommet til å bytte mellom modusene Lokal presentatør og Ekstern presentatør automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, må du bruke Touch 10-kontrolleren til å bytte mellom rommoduser.

Automatisk veksling innebærer:

 • Lokal presentasjonsmodus brukes når en presentatør oppdages på den lokale scenen.

 • Modus for ekstern presentatør brukes når ingen presentatør oppdages på den lokale scenen.

Hvis du vil bruke diskusjonsmodus , må du alltid bruke Touch 10-kontrolleren til å velge den manuelt.

Bytte mellom de forskjellige rommodusene ved hjelp av Touch 10-kontrolleren

 1. Trykk på Classroom på Touch 10-kontrolleren.
 2. Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, ekstern presentatøreller diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.
1

Trykk på Classroom på Touch 10-kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, ekstern presentatøreller diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.

Velg rommodus fra Touch 10-brukergrensesnittet