Video udsendes & modtages i 720p til trods for 720p video deaktiveret for brugerprofilen

Videoen sendes & modtages i 720p på trods af, at 720p video er deaktiveret for brugerprofil.

Video bliver sendt og modtaget i HD, selvom HD-video ikke er aktiveret for brugeren.

 

Løsning:
Dette er efter design og forekommer, hvis værtskonto konfigureres med møder med aktiveret videoenhed.
 

Var denne artikel nyttig?