Video sändningen har tagits emot i 720p trots 720p-video som är inAktive rad för användar profilen

Video sändningen har tagits emot i 720p trots 720p-video som är inaktive rad för användarprofil.

Video skickas och tas emot i HD fastän HD-video inte är aktiverat för användaren.

Training Center sänder video vid 720p när den är inaktive rad i värdens profil.

Kända beteenden vid konfigurering av Meeting Center video konferens.

 

Obs! CMR Cloud har bytt namn till Meeting Center-videokonferenser. Vissa länkar och text kan fortfarande referera till CMR-moln, men information bör fortfarande gälla för tjänsten som bytt namn.

Lösning:
detta inträffar om värdkonto har kon figurer ATS med Meeting Center video konferenser. Detta är ett känt problem och kommer att åtgärdas i framtida versioner.
 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat