Videosändning och mottaget i 720p trots att 720p-video inaktiveras för användarprofilen

Videosändning & mottaget i 720p, trots att 720p-video har inaktiverats för användarprofil.

Video sänds och tas emot i HD även om HD-video inte är aktiverat för användaren.

 

Lösning:
Detta beteende är per design och inträffar om värdkonto är konfigurerad med videoenhetsaktiverade möten.
 

Var den här artikeln användbar?