Video is Broadcast & Received in 720p Despite 720p Video being Disabled for the User Profile

Video se emituje & prima u 720p uprkos tome što je 720p video onemogućen za korisnički profil.

Video se šalje i prima u HD iako HD video nije omogućen za korisnika.

 

Rešenje:
Ovo ponašanje je dizajnirano i dešava se ako je nalog domaćina konfigurisan sa sastancima omogućenim za video uređaje.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?