Videozapis se emitira i primljen je u 720p unatoč tome što je videozapis od 720p onemogućen za korisnički profil


Video se emitira i prima u 720p unatoč tome što je 720p videozapis onemogućen za korisnički profil.

Video se šalje i prima u HD-u iako HD video nije omogućen za korisnika.

 

Rješenje:
Takvo je ponašanje dizajnirano i događa se ako je račun glavnog računala konfiguriran sa sastancima omogućenim za videouređaje.
 

Je li taj članak bio koristan?