הסרטון משודר ומתקבל ב- 720p למרות שסרטון 720p מושבת עבור פרופיל המשתמש

הווידאו משודר ומתקבל ב- 720p למרות שסרטון 720p מושבת עבור פרופיל המשתמש.

וידאו נשלח ומתקבל ב- HD למרות שווידאו HD אינו זמין עבור המשתמש.

 

פתרון:
אופן פעולה זה מתוכנן ומתרחש אם החשבון המארח מוגדר עם פגישות המותאמות לשימוש בהתקן וידאו.
 

האם המאמר הועיל לך?