Hvad er begrænsningerne, når du bruger fildeling til at dele .ppt-filer?

Webex understøtter deling af Microsoft PowerPoint 2013, 2016 og Office 365 præsentationer. Denne artikel vil forklare visse begrænsninger, du kan støde på.

Hvad er begrænsningerne, når du bruger fildeling til at dele .ppt-filer?

Hvilke funktioner understøttes ikke ved deling af filer i PowerPoint 2013/2016/2019?

Hvad er begrænsningerne, når du deler PowerPoint Office 365-filer?

Bemærk: 
Hvis en præsentation (Office 2013, 2016, 2019 eller Office 365) har mange animationer, anbefaler vi, at der deles desktop eller applikation for at optimere til bevægelse og video. Hvis det er en grundlæggende præsentation med ikke mange eller ingen overgange animationer, så ville Optimer til tekst og billeder være den bedste. For hjælp, se: Del bevægelses- og videoindhold i Cisco Webex Meetings. Brug af valgmuligheden Fildeling har følgende begrænsninger.


Hvis du har Microsoft Office 2013, 2016 eller 2019 installeret, understøttes følgende funktioner IKKE ved deling af PowerPoint-filer:

  • Animationer og overgange
  • Indlejrede video- eller lydfiler
  • UCF Toolkit

Når du bruger PowerPoint 2013-, 2016- eller 2019-filer med ovennævnte funktioner, skal du bruge applikations- eller desktopdeling i stedet for fildeling.

Hvis du har tilpasset din oplysningsfane, understøttes nogle brugerdefinerede elementer muligvis ikke. Vi anbefaler, at du validerer den for at sikre, at den fortsat vises korrekt i et Webex-møde.

I nogle få tilfælde kan der opstå følgende problemer:

  • Tekst og fyldfarver kan afvige en anelse fra de faktiske farver i et dias.
  • Visse grafiske elementer mangler muligvis i et dias.
  • Skrifttyper kan forekomme slørede på et dias eller kan være forskellige fra de oprindelige.
  • Størrelsen på former kan være forskellig fra den oprindelige.
Hvis et objekt i en PowerPoint-præsentation ikke vises korrekt i redigeringstilstand, bliver det automatisk fjernet i visningen Diasshow. objektet kan dog fortsat blive vist, når filen deles i et Webex-møde.

Du kan ikke dele adgangskodebeskyttede PowerPoint 2013-filer ved hjælp af fildeling funktion. Brug i stedet applikationsdeling eller desktop-deling funktioner.

Fra og med Microsoft Office 2013 vil titlen på en præsentation/diastitler ikke blive registreret i indholdsfortegnelsen til netværksbaseret optagelse.
 

Var denne artikel nyttig?