Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


  • Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

  • Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din lokaleenhed eller Webex Board.

  • Du kan kun se listen Telefonbog, hvis du ikke har nogen favoritter eller senest kaldte kontakter.

Foretag et opkald fra din adressebog

1

Tryk på Ring op på startskærmen for at åbne opkaldsmenuen.


2

Start med at skrive kontaktens navn i feltet Søg eller opkald for at få forslag fra telefonbogen. I større organisationer skal du indtaste mindst tre tegn for at se søgeresultater. Du kan også vælge en kontakt under listen Seneste eller Favoritter.


3

Tryk på kontaktens navn, og tryk på Opkald .

Rediger en kontakt, før du laver et opkald

1

Åbn menuen Opkald ved at trykke på Opkald på startskærmen.


2

Søg efter en kontaktperson efter navn, og tryk på navnet på forslagslisten. Du kan også vælge en kontakt under listen Seneste eller Favoritter. Tryk på Rediger og opkald på kontaktkortet. Dette gør det muligt at redigere nummeret eller videoadressen i søgefeltet.

3

Når du er færdig at redigere, skal du trykke på Opkald for at foretage opkaldet.

Foretag et opkald med et nummer eller en videoadresse

1

Tryk på Ring op på startskærmen for at åbne opkaldsmenuen.


2

Hvis du vil ringe til en person uden for din telefon eller en, hvis nummer du kender, skal du trykke på feltet Søg eller opkald og angive deres nummer. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde.


3

Tryk på Ring op.