Du kan ringe noen fra dine Favoritter, siste brukte eller katalogliste. Eller du kan oppgi et nummer i feltet Søk eller ring.


  • Et katalogsøk returnerer maksimumt 100 oppføringer.

  • Du kan bare ringe én person eller møterom om gangen.

1

Trykk på Ring På berøringskontrollerens startskjerm.

2

Trykk på Favoritter, Nylige eller Katalog for å bla og velge en kontakt. Eller begynn å skrive inn kontaktens navn i søkefeltet for å få forslag fra katalogen.

3

Velg en kontakt og trykk på Ring .

1

Trykk på Ring På berøringskontrollerens startskjerm.

2

Trykk på Siste og velg en oppføring i listen for å åpne et kontaktkort.

3

Trykk på Mer Og deretter Rediger og ring. Et mykt tastatur åpnes og du kan gjøre endringer.

4

Når du er ferdig med å redigere, trykker du på Ring knappen på tastaturet for å ringe.

1

Trykk på Ring På kontrollerens startskjerm.

2

Begynn å skrive inn nummeret til kontakten din i søkefeltet. Du kan også angi en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte.

Slå videoadressen i ett av følgende formater:
  • <meeting_number>@webex.com for et planlagt Webex møte

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com for et øyeblikkelig eller planlagt Webex personlig rommøte

  • IP adresse for et øyeblikkelig eller planlagt Webex personlig rommøte eller et planlagt Webex møte. Skriv inn møtenummeret når du blir bedt om det.

3

Trykk på Ring for å ringe.

4

Skriv inn det numeriske møtepassordet hvis du blir bedt om det. Du trenger bare det numeriske møtepassordet for planlagte Webex-møter, ikke Webex personlige rommøter. Hvis du er verten, må du kanskje skrive inn vertsnøkkelen eller verten PIN, etterfulgt av pundtegnet # for å starte møtet.

Hvis Webex Calling er aktivert på enheten din, vil du kunne ringe mobiltelefoner og fasttelefoner. I så fall vil du se kontaktenes telefonnumre tilgjengelig for å velge og ringe i katalogen din, inkludert på favoritter og nylige.

Hvis du velger å ringe noen på telefonnummeret deres, vil du under samtalen ha tilgang til noen ekstra knapper som lar deg:

  • Sett samtalen på vent og gjenoppta den

  • overfører samtalen,

  • Legg til deltakere for å opprette en konferansesamtale

  • Send og motta talepost

For mer informasjon, gå til Webex Calling på brukerstøtten.

1

Trykk på Ring På startskjermen.


2

Trykk på Favoritter, Nylige eller Katalog for å bla og velge en kontakt. Eller begynn å skrive inn kontaktens navn i Søk eller ring -feltet for å få forslag fra katalogen.


3

Velg en kontakt og trykk på Ring .

1

Trykk på Ring På startskjermen.


2

Trykk på Siste eller Favoritter og velg en oppføring i listen for å åpne et kontaktkort.

3

Trykk på Rediger og ring. Et mykt tastatur åpnes og du kan gjøre endringer.

4

Når du er ferdig med å redigere, trykker du på Ring knappen på tastaturet for å ringe umiddelbart.


1

Trykk på Ring På startskjermen.


2

Begynn å skrive inn nummeret til kontakten din i søkefeltet. Du kan også angi en videoadresse for å bli med eller starte et planlagt møte.


3

Trykk Anrop.