Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


  • En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

  • Du kan bara ringa en person eller ett mötesrum åt gången från din rumsenhet eller Webex Board

  • Du ser bara listan Katalog om du inte har några favoriter eller senaste samtal.

Ring ett samtal från din katalog

1

Knacka på Samtal på startskärmen för att öppna samtalsmenyn.


2

Börja skriva kontaktens namn i fältet Sök eller ring om du vill få förslag från katalogen. I större organisationer måste du ange minst tre tecken för att se sökresultat . Du kan också välja en kontakt från listan Senaste eller Favoriter.


3

Knacka på kontaktens namn och knacka på Samtal .

Redigera en kontakt innan du ringer ett samtal

1

Öppna samtalsmenyn genom att trycka på Samtal på startsidan.


2

Sök efter en kontakt med namnet och tryck på namnet i listan med förslag. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste eller Favoriter. Knacka på Redigera och ring på kontaktkortet. På så sätt kan du ändra numret eller videoadressen i sökfältet.

3

När du är klar med redigeringen knackar du på Samtal för att ringa samtalet.

Ring ett samtal med ett nummer eller en videoadress

1

Knacka på Samtal på startskärmen för att öppna samtalsmenyn.


2

Om du vill ringa någon som inte finns i din katalog eller vars nummer du känner till knackar du på fältet Sök eller ring och anger numret. Du kan även ange en videoadress för att kunna ansluta till eller starta ett planerat möte.


3

Tryck på Ring.