Du kan ringa någon från din favoritlista, senasteeller kataloglista . Du kan även ange deras nummer i fältet Sök eller Ring .


  • En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

  • Du kan endast ringa en person eller en mötesrum åt gången från din rumsserieenhet eller Webex Board.

  • Du ser bara kataloglistan om du inte har några favoritkontakter eller nyligen upp ringde kontakter.

Ring ett samtal från din katalog

1

Tryck Ring på hemskärmen.


2

Börja skriva kontaktens namn i sök- eller uppringningsfältet för att få förslag från katalogen. I större organisationer, ange minst tre tecken för att se sökresultat. Du kan även välja en kontakt från listan Senaste eller Favoriter.


3

Knacka på kontaktens namn och sedan på Ring .

Redigera en kontakt innan du ringer ett samtal

1

Tryck Ring på hemskärmen.


2

Sök efter en kontakt via namn och knacka på dem i listan med förslag. Du kan även välja en kontakt från listan Senaste eller Favoriter. Knacka på Redigera och Ring på kontaktkort. Redigera numret eller videoadressen i sökfältet.

3

När du är klar knackar du på Ring för att ringa samtalet.

Ring ett samtal med ett nummer eller en videoadress

1

Tryck Ring på hemskärmen.


2

För att ringa någon utanför din katalog, eller någon vars nummer du känner till, knackar du på sök- eller uppringningsfältet och anger deras nummer. Du kan även ange en videoadress för att delta i eller starta en schemalagt möte.


3

Tryck på Ring.

Om Webex Calling är aktiverad på din enhet

Om Webex Calling är aktiverat på din enhet kan du ringa till mobiltelefoner och fasta telefoner. I så fall ser du dina kontakters telefonnummer tillgängliga för att välja och ringa in din katalog, inklusive om favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på deras telefonnummer har du under samtalet tillgång till ytterligare knappar som gör att du kan:

  • Placera samtalet inom väntande och återuppta det sedan

  • Överför samtalet

  • Lägg till mötesdeltagare för att skapa ett konferenssamtal

  • Skicka och ta emot röstbrevlåda

Mer information finns i Webex Calling Hjälpcenter.