Možete da pozovete nekoga sa liste "Omiljene lokacije", "Nedavni" ili "Katalog ". Njihov broj možete uneti i u polje "Pretraži " ili "Biraj ".


  • Pretraživanje kataloga vraća najviše 100 stavki.

  • Istovremeno možete da pozovete samo jednu osobu ili salu za sastanke.

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu kontrolera osetljivog na dodir.

2

Dodirnite omiljene lokacije, nedavne datoteke ili direktorijum da biste se pomerali i izabrali kontakt. Ili počnite da kucate ime kontakta u polju za pretragu da biste dobili predloge iz direktorijuma.

3

Izaberite kontakt i dodirnite Pozovi .

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu kontrolera osetljivog na dodir.

2

Dodirnite nedavno i izaberite stavku sa liste da biste otvorili karticu kontakta.

3

Dodirnite više A zatim uredite i birajte broj. Otvoriće se meka tastatura i možete da izvršite promene.

4

Kada završite sa uređivanjem, dodirnite dugme "Pozovi" na tastaturi da biste ga pozvali.

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu kontrolera.

2

Počnite da kucate broj kontakta u polju za pretragu. Takođe možete uneti video adresu da biste se pridružili ili započeli planirani sastanak.

Biraj video adresu u jednom od sledećih formata:
  • <meeting_number>@webex.com za zakazani Webex sastanak

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com za trenutni ili zakazani sastanak Webex lične sobe

  • IP za trenutni ili planirani sastanak Webex lične sobe ili zakazani sastanak Webex sobe. Unesite broj sastanka kada budete upitani.

3

Dodirnite poziv da biste obavili poziv.

4

Unesite lozinku za numerički sastanak ako se to od vas zatraži. Potrebna vam je samo numerička lozinka za sastanak Webex sastanaka, a ne Webex lične sobe. Ako ste domaćin, možda ćete morati da unesete ključ glavnog računarskog PIN domaćina, a zatim znak za funtu # da biste započeli sastanak.

Ako Webex Calling omogućeno na uređaju, moći ćete da pozovete mobilne telefone i fiksne telefone. U tom slučaju, videćete brojeve telefona kontakata dostupne za izbor i biranje broja u katalogu, uključujući omiljene lokacije i nedavne brojeve.

Ako izaberete da pozovete nekoga na njegov broj telefona, tokom poziva imaćete pristup nekim dodatnim dugmadima koja vam omogućava:

  • Postavite poziv na čekanje i nastavite sa tim

  • prenosite poziv,

  • Dodavanje učesnika za kreiranje konferencijskog poziva

  • Slanje i prijem govorne pošte

Za više informacija posetite Webex Calling centru za pomoć.

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu.


2

Dodirnite omiljene lokacije, nedavne datoteke ili direktorijum da biste se pomerali i izabrali kontakt. Ili počnite da kucate ime kontakta u polju za pretragu ili biranje broja da biste dobili predloge iz direktorijuma.


3

Izaberite kontakt i dodirnite Pozovi .

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu.


2

Dodirnite "Nedavne " ili "Omiljene lokacije" i izaberite stavku sa liste da biste otvorili karticu kontakta.

3

Dodirnite Uredi i pozovi. Otvoriće se meka tastatura i možete da izvršite promene.

4

Kada završite sa uređivanjem, dodirnite dugme "Pozovi" na tastaturi da biste odmah pozvali.


1

Dodirni poziv Na početnom ekranu.


2

Počnite da kucate broj kontakta u polju za pretragu. Takođe možete uneti video adresu da biste se pridružili ili započeli planirani sastanak.


3

Dodirnite poziv.