Możesz zadzwonić do kogoś z listy Ulubione, Ostatnielub Katalog . Możesz również wprowadzić ich numer w polu Wyszukaj lub Wybierz numer.


  • Wyszukiwanie w katalogu zwraca maksymalnie 100 wpisów.

  • W danej chwili możesz zadzwonić tylko do jednej osoby lub sali konferencyjnej z urządzenia Room Series lub Webex Board.

  • Lista Katalog będzie widoczna tylko wtedy, gdy nie masz żadnych ulubionych lub ostatnio wywoływanych kontaktów.

Nawiązywanie połączenia z katalogu

1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym.


2

Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. W większych organizacjach wpisz co najmniej trzy znaki, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Możesz także wybrać kontakt z listy Ostatnie lub Ulubione .


3

Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij pozycję Połącz .

Edytowanie kontaktu przed nawiązaniem połączenia

1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym.


2

Wyszukaj kontakt według nazwy i dotknij go na liście sugestii. Możesz także wybrać kontakt z listy Ostatnie lub Ulubione . Stuknij pozycję Edytuj i zadzwoń na wizytówce. Edytuj numer lub adres wideo w polu wyszukiwania.

3

Gdy skończysz, stuknij w Połącz , aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia z numerem lub adresem wideo

1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym.


2

Aby zadzwonić do osoby spoza katalogu lub do osoby, której numer znasz, naciśnij pole Wyszukaj lub wybierz numer i wprowadź jej numer. Możesz także wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub rozpocząć je.


3

Kliknij Połącz.

Jeśli Webex Calling jest włączony na Twoim urządzeniu

Jeśli funkcja Webex Calling jest włączona na Twoim urządzeniu, będziesz mieć możliwość dzwonienia na telefony komórkowe i stacjonarne. W takim przypadku zobaczysz numery telefonów kontaktów dostępne do wybrania i wybrania w katalogu, w tym w ulubionych i ostatnich.

Jeśli wybierzesz połączenie z kimś na jego numer telefonu, podczas rozmowy będziesz mieć dostęp do kilku dodatkowych przycisków, które umożliwiają:

  • Wstrzymaj połączenie, a następnie wznów je

  • Przełączanie połączenia

  • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

  • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Webex Calling w Centrum pomocy.