Generér en aktiveringskode for en enhed

Før du begynder

Kun bestemte roller har tilladelse til at generere aktiveringskoder. For yderligere oplysninger, se Tildel organisationskontoroller i Control Hub .

Hvis du genererer en aktiveringskode til en analog telefonadapter (ATA), skal du konfigurere alle netværksindstillinger, før du aktiverer enheden.

Når du har aktiveret enheden, kan du ikke få adgang til eller ændre disse netværksindstillinger. Her er et par eksempler på tilgængelige netværksindstillinger: VLAN, IP-adresse og undernetmaske.

1

Log ind påhttps://admin.webex.com , og gå til Arbejdsområder eller Brugere .

2

Vælg den bruger eller det arbejdsområde, du vil generere en aktiveringskode til.

3

Vælg Tilføj enhed .

Du vil blive præsenteret for en QR-kode og en 16-cifret aktiveringskode. Aktiveringskoden udløber efter 7 dage.

4

Indtast aktiveringskoden, eller scan QR-kode på enheden. Du kan også e-maile aktiveringskoden til den bruger, der er tildelt enheden, eller en anden person i din organisation, så vedkommende kan aktivere enheden.