Generišite aktivacioni kôd za uređaj

Pre nego što počnete

Samo određene uloge imaju dozvolu za generisanje aktivacionih kodova. Više informacija potražite u članak Dodeljivanje uloga naloga organizacije u kontrolnom čvorištu.

Ako generišete aktivacioni kôd za analogni adapter telefona (ATA), morate da konfigurišete sve podešavanja mreže pre nego što aktivirate uređaj.

Nakon što aktivirate uređaj, ne možete da pristupite ovim uređajima ili da ih podešavanja mreže. Evo nekoliko primera dostupnih podešavanja mreže: VLAN, IP adresa i maska podmreže.

1

Prijavite se na https://admin.webex.com, i idite na radne prostore ili korisnike.

2

Izaberite korisnika ili radni prostor za koje želite da generišete aktivacioni kôd.

3

Izaberite "Dodaj uređaj".

Bićete predstavljene sa aktivacionim QW kôd i aktivacionim kodom od 16 cifara. Aktivacioni kôd ističe nakon 7 dana.

4

Unesite aktivacioni kôd ili skenirajte QW kôd ekrana na uređaju. Aktivacioni kôd možete da pošaljite i korisniku dodeljenom uređaju ili drugoj osobi u vašoj organizaciji kako bi mogao da aktivira uređaj.