לפני שאתה מתחיל

רק לתפקידים מסוימים יש הרשאה ליצירת קודי הפעלה. לקבלת מידע נוסף, ראה תפקידי חשבון לקוח.

אם אתה יוצר קוד הפעלה עבור מתאם טלפון אנלוגי (ATA), עליך לקבוע את כל הגדרות הרשת לפני שתפעיל את המכשיר.

לאחר הפעלת המכשיר, לא ניתן לגשת אל הגדרות הרשת או לשנות אותן. הנה כמה דוגמאות של הגדרות רשת זמינות: VLAN, כתובת IP ומסכת רשת משנה.

1

מתצוגת לקוח בכתובת https://admin.webex.com, עבור אל מקומות או משתמשים.

2

בחר את המשתמש או המקום שעבורו ברצונך ליצור קוד הפעלה.

3

בחר הוסף מכשיר.

יוצגו לך קוד QR וקוד הפעלה בן 16 ספרות. התוקף של קוד ההפעלה פג לאחר 7 ימים.

4

הזן את קוד ההפעלה או סרוק את קוד ה-QR במכשיר. ניתן גם לשלוח את קוד ההפעלה בדוא"ל למשתמש שהוקצה למכשיר או לאדם אחר בארגון כדי שיוכל להפעיל את המכשיר.