Hvis du har en værtskonto, kan du planlægge møder eller undervisningssessioner på vegne af en person i din organisation og få adgang til mødeindhold, efter mødet er slut. Denne person skal give dig tilladelse til at planlægge møder eller undervisningssessioner på hans vegne. Se følgende artikler for yderligere oplysninger:

Derefter kan du planlæg et møde eller en undervisningssession på vegne af den pågældende person. Se følgende artikler for yderligere oplysninger:

Hvis den person, du planlægger på vegne af, også ønsker en anden til at starte mødet, en medvært kan overtage værtsrollen .

Hvis du ikke kan planlæg et møde eller en undervisningssession på vegne af en anden, kan du se Hvordan foretager jeg fejlfinding i forbindelse med planlægning på vegne af problemer?