Hvis du har en værtskonto, kan du planlægge møder eller undervisningssessioner på vegne af en person i din organisation. Denne person skal tillade dig at planlægge møder eller undervisningssessioner på vedkommendes vegne. Se følgende for at få yderligere oplysninger:

Derefter kan du planlægge et møde eller undervisningssession på vegne af denne person. Se følgende for at få yderligere oplysninger:

Hvis den person, du planlægger på vegne af, også ønsker, at en anden person starter mødet, kan en cohost overtage rollen somvært.

Hvis du ikke kan planlægge et møde eller undervisningssession på vegne af en anden person, se Hvordan løser jeg problemer med planlægning på vegne af andre?