Om du har en värdkonto kan du schemalägga möten eller utbildningsmöten åt någon i din organisation. Den personen måste tillåta dig att schemalägga möten eller utbildningsmöten åt dem. Mer information finns i

Sedan kan du schemalägga ett möte utbildningsmöte den personens vägnar. Mer information finns i

Om personen som du schemalägger åt också vill att någon annan ska starta mötet, kan en samvärd ta över värdrollen.

Om du inte kan schemalägga ett möte eller utbildningsmöte åt någon annan, se Hur felsöker jag problem med att schemalägga åt någon annan?