Jeśli masz konto hosta, możesz zaplanować spotkania lub sesje szkoleniowe w imieniu osoby w organizacji. Osoba ta musi umożliwiać planowanie spotkań lub sesji szkoleniowych w ich imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące kwestie:

Następnie można zaplanować spotkanie lub sesję szkoleniową w imieniu tej osoby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące kwestie:

Jeśli osoba, którą planujesz w imieniu, również chce, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, współprowadzący może przejąć rolę gospodarza.

Jeśli nie możesz zaplanować spotkania lub sesji szkoleniowej w imieniu innej osoby, zobacz Jak rozwiązać problem z harmonogramem w imieniu problemów?