Se vilkår for og definitioner af Webex Meetings-brugsrapport

Forstå, hvordan du genererer og læser oplysningerne i dine brugsrapporter som webstedsadministrator.

Webstedsadministratorer kan generere brugsrapporter for at få vist oplysninger om tidligere sessioner, f.eks. hvor mange deltagere der deltog i en session, og hvor mange minutter en session varede.

  

De følgende vilkår og definitioner er fra de eksporterede CSV-rapporter om session.

Webstedsadministration

Du kan generere brugsrapporter fra Webex Meetings-webstedsadministration. I den venstre navigationslinje skal du gå til Rapporter > Almindelig > Brugsrapport. Vælg de oplysninger, du vil medtage i din rapport, og klik på Eksportér rapport.

Yderligere oplysninger om rapporter findes under Se rapporter for dit Webex-websted.

Control Hub

Hvis du vil generere brugsrapporter fra Webex Control Hub, skal du fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com gå til Analyser og vælge fanen Møder. Fra fanen Klassisk skal du under Almindelige rapporter vælge Brug af møder. Vælg de oplysninger, der skal medtages i rapporten, og klik på Eksportér rapport.

Få yderligere oplysninger om rapporter i Brug klassiske rapporter i Cisco Webex Control Hub.

Rapport-kolonnetitel

Definition

Kommentar

Sessions-id:

Sessions-id.

Sessions-nr.

Sessions-nr.

Emne:

Mødetitel.

Mødetype

Sessionstype.

Sessionstype-kodenavn, deriblandt PRO, ONS, TRS, SC3 og så videre.

Brugernavn

Webex-værtens brugernavn eller e-mailadresse.

Fornavn

Webex-værtens fornavn.

Efternavn

Webex-værtens efternavn.

Dato

Mødedato.

Starttidspunkt

Mødets starttidspunkt.

Varighed

Mødets varighed.

Den tid, som et møde varer (eksklusive den tid, der går, mens gæster er i lobbyen).

Inviteret

Antal besøgende i mødet.

Antal besøgende, når mødet er planlagt online eller vha. produktivitetsværktøjet.

Tilmeldt

Antal tilmeldte gæster.

Personer, der deltog:

Det samlede antal Webex-mødedeltagere, herunder de mødedeltagere, der deltager fra en computer eller mobilenhed, og de mødedeltagere, der deltager fra telepresence- eller videoenheder.

Hvis mødet er et møde, der kun er med lyd, så er det alle VoIP- og globale opkaldsnumre + indenlandske indgående numre og tilbagekaldsnumre.

Hvis mødet ikke er et møde, der kun er med lyd, omfatter det ikke alle VoIP- og globale opkaldsnumre + indenlandske indgående numre og tilbagekaldsnumre.

Hvis datamødedeltageren ikke indtaster sit mødedeltager-id, når vedkommende ringer fra sin telefon, tælles mødedeltageren ikke to gange.

Telepresence-enheder medregnes.

Tele

Telefonitype.

PCN: Hvis det er et møde, som kun er med lyd, som ikke er planlagt.

HYB: Hvis det er et møde, der kun er med lyd og har hybridlyd.

Integreret: Giver mulighed for både PSTN (almindeligt telefonnet) og VoIP.

Enkeltstående: Hvis det ikke er nogen af ovennævnte.

Personer minutter

Summen af datamødeminutter. Summen af hver enkelt datamødedeltager gange den tid, hvor vedkommende deltager i mødet. Inkluderer ikke telefoniminutter.

Lokal takst for indgående opkald

Samlet varighed af opkald for indenlands indgående opkald fra telefonimødedeltagere.

Lokalt gratisnummer for indgående opkald

Samlet varighed af opkald for gratis indenlands opkald fra telefonimødedeltagere.

Lokalt udgående opkald

Samlet varighed af indenlands tilbagekald fra telefonimødedeltagere.

Int. Indgående opkald

Samlet antal minutter for internationale betalingsopkald + gratis opkald fra telefonimødedeltagere.

Int. Udgående opkald

Samlet antal minutter for internationalt tilbagekald fra telefonimødedeltagere.

Intern. Udgående opkald

Operatøren deltager i konference eller internationalt tilbagekald.

Integreret VoIP

Samlet antal VoIP-minutter fra alle datamødedeltagere.

MPV

Samlet antal multipunkts-videominutter.

Samlet antal multipunkts-videominutter, herunder desktop/mobilbrugere med video. Ekskluderer telepresence- og Tandberg videoslutpunkts-minutter.

<the rest are tracking codes>

Var denne artikel nyttig?