Lär dig om villkoren och definitionerna för Webex Meetings-användningsrapporter

Lär dig hur du som webbplatsadministratör genererar och läser den information som finns i dina användarrapporter.

Webbplatsadministratörer kan skapa användarrapporter för att se information om tidigare sessioner, till exempel hur många deltagare som deltog i en session och hur många minuter en session varade.

  

Följande termer och definitioner kommer från de exporterade CSV-rapporterna med sessionssammanfattningar.

Webbplatsadministration

För att skapa användarrapporter från webbplatsadministrationen för Webex Meetings går du till Rapporter > Allmänna > Användarrapport i vänster navigeringsfält. Välj vilken information som du vill inkludera i rapporten och välj Exportera rapport.

Mer information om rapporter finns i Visa rapporter för din Webex-webbplats.

Kontrollhubb

För att generera användningsrapporter i Webex Control Hub gör du följande: från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com går du till Analyser och väljer fliken Möten. Från fliken Klassisk väljer du Mötesanvändning under Allmänna rapporter. Välj vilken information som ska ingå i rapporten och klicka på Exportera rapport.

Du kan hitta mer information om rapporter i Använd klassiska rapporter i Cisco Webex Control Hub.

Kolumntitel i rapport

Definition

Kommentar

Sessions-ID:

Sessions-ID.

Session nr

Session nr

Ämne:

Mötestitel.

Mötestyp

Sessionstyp.

Kodnamn för sessionstyp, till exempel PRO, ONS, TRS, SC3.

Username

Webex-värdens användarnamn eller e-postadress.

First Name

Webex-värdens förnamn.

Last Name

Webex-värdens efternamn.

Datum

Mötesdatum.

Starttid

Mötets starttid.

Varaktighet

Mötets varaktighet.

Mötets varaktighet (inkluderar inte tiden då gästerna är i lobbyn).

Inbjuden

Antal inbjudna deltagare.

Antal inbjudna deltagare när mötet schemaläggs online eller via produktivitetsverktyg.

Registrerad

Antal registrerade gäster.

Deltagare:

Totalt antal Webex-mötesdeltagare, inklusive de som deltar via en dator eller en mobil enhet och de som deltar via telepresence- eller videoenheter.

Om mötet är ett möte med endast ljud så inkluderar det VoIP + global inringning + nationell inringning + återuppringning.

Om mötet inte är ett möte med endast ljud så inkluderar det inte deltagare via VoIP + global inringning + nationell inringning + återuppringning.

Om datadeltagaren inte anger sitt deltagar-ID när denne ringer in från sin telefon så räknas inte den deltagaren två gånger.

Telepresence-enheter räknas.

Tele.

Telefoni-typ.

PCN: Om det är ett möte med endast ljud som inte är schemalagt.

HYB: Om det är ett möte med endast ljud och har hybridljud.

Integrerat: Tillåter både PSTN och internettelefoni (VoIP).

Fristående: Om det inte är något av alternativen ovan.

Personer – minuter

Summan av datamötesminuter. Summan för varje datadeltagare x dennes tid i mötet. Inkluderar inte telefoni-minuter.

Lokal avgiftsbelagd inringning

Total varaktighet för nationell avgiftsbelagd inringning från telefonideltagare.

Lokal avgiftsfri inringning

Total varaktighet för nationell avgiftsfri inringning från telefonideltagare.

Lokal uppringning

Total varaktighet för nationell återuppringning från telefonideltagare.

Intl. Inringning

Totalt antal minuter internationell avgiftsbelagt + avgiftsfri inringning från telefonideltagare.

Intl. Uppringning

Totalt antal minuter internationell återuppringning från telefonideltagare.

Interna. Uppringning

Operatören deltar i konferensen eller en intern återuppringning.

Integrerad VoIP (internettelefoni)

Totalt antal VoIP-minuter från alla datadeltagare.

MPV

Totalt antal minuter flerpunktsvideo.

Totalt antal minuter för flerpunktsvideo, inklusive dator-/mobilanvändare med video. Utesluter minuter för telepresence- och Tandberg-videoslutpunkter.

<the rest are tracking codes>

Var den här artikeln användbar?