1

Indtast personens navn på søgelinjen, hold markøren over dennes navn i søgeresultaterne, og klik derefter på Chat .

2

Skriv meddelelsen, og tryk på Enter.

1

Gå til Kontakter, angiv personens navn på søgelinjen, og tryk derefter på dennes navn i søgeresultaterne for at åbne en chat.

2

Skriv meddelelsen, og tryk på Send .