1

Unesite ime osobe na traku za pretragu, zadržite pokazivač iznad njenog imena u rezultatima pretrage, a zatim kliknite na dugme Ćaskanje .

2

Napišite poruku i pritisnite taster Enter.

1

Iz fascikle "Kontakti" unesite ime osobe na traku za pretragu, a zatim dodirnite njeno ime u rezultatima pretrage da biste otvorili ćaskanje.

2

Napišite poruku i dodirnite Pošalji .