Korisnički članci za Cisco Jabber premešteni su u Cisco.com. Oni su ušli u novi Cisco Jabber dokumenta.

Članci administracije za Cisco Jabber premešteni su na Cisco.com. Oni su ušli u novi dokument Cisco Jabber administrativne zadatke.