1

Upišite ime osobe na traku pretraživanja, pritisnite njihovo ime u rezultatima pretraživanja, a zatim pritisnite chat .

2

Napišite poruku i pritisnite tipku ENTER.

1

Iz kontakata Unesite ime osobe u traku za pretraživanje, a zatim pritisnite njihovo ime u rezultatima pretraživanja kako biste otvorili chat.

2

Napišite poruku i dotaknite Pošalji .