Grundlæggende opkaldskontroller

Med Webex-ekspert ved behov får du nogle grundlæggende skærmindstillinger, som du kan bruge, når du er i gang med et opkald.

Du kan ændre zoomindstillingen, bruge lommelygte, se din Wi-Fi-status, holde pause, afslutte opkaldet og tage et foto. Du kan også åbne menuen med kontrolindstillinger for at ændre fokus-, eksponerings- og lydstyrkeniveauet.

 • Zoom – når du er i et opkald, skal du sige zoomniveau 1 for at zoome på den skærm, der deles af fjerneksperten.

  Zoomniveauerne går fra 1 til 5.

Når der er zoomet ind, kan du panorere rundt på skærmen ved hjælp af dine hovedbevægelser.

 • Når du er i et opkald, skal du sige Vis kontroller for at åbne menuen for kontrolindstillinger.

  Vælg blandt:

  • Fokus – sig Manuelt fokus. Kameraet er som standard i tilstanden automatisk fokus.

   Når du vælger Manuelt fokus, vises 9 fokuspunkter. Sig fokuspunkt 1-9 for at fokusere på et bestemt område. Sig Skjul fokuspunkter for at skjule dem i visningen.

   Sig Vis kontroller, og sig derefter Automatisk fokus, for at vende tilbage til tilstanden automatisk fokus.

  • Lydstyrke – sig Lydstyrkeniveau 1.

   Lydstyrkeniveauerne går fra 1 til 5.

  • Eksponering – sig eksponeringsniveau 1.

   Eksponeringsniveauerne går fra 1 til 5.

  • Når du har foretaget dit valg, skal du sige Skjul kontroller for at lukke menuen.

 • Lommelygte – når du er i et opkald, siger du Tænd lommelygte.

  Sig Sluk lommelygte for at slå lommelygten fra.
 • Netværksstatus – når du er i et opkald og ser en besked om dårlig medieforbindelse.

  Dette angiver, at dit Wi-Fi-signal er er gået ned til to eller færre bjælker.

 • Sæt opkald på pause – når du er i et opkald, skal du sige Sæt opkald på pause.

  Lyd og video for opkaldet er stoppet, men opkaldet forbliver aktivt.

 • Tag et billede – når du er i et opkald, skal du sige Tag et billede.

  Billedet er taget på RealWear-HMT og føjes automatisk til Webex-området for det aktive opkald og gemmes i mappen Mine billeder på HMT.

 • Afslut opkald – når du er i et opkald, skal du sige Afslut opkald for at afslutte opkaldet.

  RealWear HMT forlader området.

Del din skærm

Når HMT-brugere er i et videoopkald med 3 eller flere personer, kan de streame deres video til alle eksperter under opkaldet som en delt skærm. Dette er nyttigt, når alle eksperter har brug for at se HMT-videoen, uanset hvem der taler under opkaldet.

1

Sig Del skærm i videoopkaldet.

2

Sig Start nu for at starte deling af HMT-skærmen.

Hvis du ikke ønsker at få vist prompten igen, skal du sige Vis ikke igen for at markere feltet.

3

Sig Stop deling, når du er færdig med at dele skærmen.

Se et billede

Billeder gemmes i mappen Mine billeder på RealWear HMT. Disse omfatter billeder og skærmbilleder, du har taget med RealWear HMT.

1

Sig Naviger til start, og sig Mine filer.

2

Sig Mine billeder, og hvis du vil vælge et billede, skal du sige Vælg element og det tilsvarende billedes nummer.

Kommenter et foto

1

Når du er i et opkald, skal du sige Tag et billede og Kommentar for at starte kommentar.

2

Flyt kommentarmarkøren rundt på skærmen ved hjælp af dine hovedbevægelser. Sig Sted for at rette markørens position.

 • Hvis du vil vælge en anden markørfarve, skal du sige farve, sige farvenavnet i menuen og derefter klikke på Luk farve for at afslutte menuen.

 • Hvis du vil vælge en anden markørfigur, skal du sige figur og sige figurnavnet i menuen og derefter vælge Luk figur for at forlade menuen.

 • Du kan føje flere anmærkninger til et foto. Hvis du ikke er tilfreds med en anmærkning:

  • Sige Fortryd – fortryd den sidste anmærkning

  • Sig Kassér – kassér anmærkningerne

3

Når du er færdig, skal du sige Udført og derefter Gem billede.

Billeder gemmes i mappen Mine billeder på RealWear HMT. Disse omfatter billeder og skærmbilleder, du har taget med RealWear HMT.

4

Hvis du vil sende det kommenterede billede til eksperten i opkaldet, skal du sige Del.

Der vises en besked, når det kommenterede billede er sendt korrekt.

Tag et skærmbillede

Før du begynder

Når den eksterne ekspert deler sin skærm til HMT, kan du tage et skærmbillede.

Når en skærm deles, skal du sige Tag skærmbillede.

Skærmoptagelsen gemmes under Mine billeder.