Grundläggande samtalskontroller

Med Webex Expert on Demand finns vissa grundläggande kontroller på skärmen som du kan använda under ett samtal.

Du kan ändra zoom, använda ficklampa, se din Wi-Fi-status, pausa, avsluta samtalet och ta ett foto. Du kan också öppna menyn med kontrollalternativ om du vill ändra fokus och exponerings- och ljudnivåer.

 • Zoom–När du befinner dig i ett samtal kan du säga zoomnivå 1 för att zooma in på skärmen som är delad av den fjärranslutna experten.

  Zoomnivån går från 1 till 5.

När du har zoomat in kan du sedan panorera runt skärmen med dina huvudrörelser.

 • När du befinner dig i ett samtal kan du säga Visa kontroller för att öppna menyn kontrollalternativ.

  Välj bland:

  • Fokus– Säg manuell fokus. Som standard är kameran inställd på autofokus.

   Om du väljer manuell fokus visas 9 fokuspunkter. Säg fokus punkt 1–9 för att fokusera på ett visst område. Säg dölj fokuspunkter för att dölja punkterna.

   Säg visa kontroller och autofokus för att återgå till autofokusläget.

  • Volym – säg Volymnivå 1.

   Volymnivån går från 1 till 5.

  • Exponering – säg Exponeringsnivå 1.

   Exponeringsnivån går från 1 till 5.

  • När du har gjort ditt val ska du säga Dölj kontroller för att stänga menyn.

 • Ficklampa – under ett samtal kan du säga Ficklampa på.

  Säg Ficklampa av för att stänga av ficklampan.
 • Nätverksstatus – Under ett samtal ser du ett meddelande om Dålig mediaanslutning.

  Detta indikerar att Wi-Fi-signalen har minskat till två staplar eller färre.

 • Pausa samtal – Säg Pausa samtalet under ett samtal.

  Ljud och video stoppas undr samtalet, men samtalet förblir aktivt.

 • Ta foto – under ett samtal kan du säga Ta foto.

  Fotot tas av RealWear HMT och läggs automatiskt till i Webex-utrymmet för det aktiva samtalet och sparas i mappen Mina foton på HMT.

 • Avsluta samtal – Säg Avsluta samtalet för att lägga på luren.

  RealWear-HMT lämnar utrymmet.

Dela din skärm

När HMT-användaren är i ett videosamtal med minst tre personer går det att strömma video till alla experter i samtalet på en delad skärm. Det här är användbart när alla experter behöver se HMT-videon oavsett vem som pratar under samtalet.

1

Säg Dela skärmen under ett videosamtal.

2

Säg Starta nu för att dela HMT-skärmen.

Om du inte vill att meddelandet ska visas igen säger du Visa inte igen för att markera kryssrutan.

3

Säg Sluta dela när du inte längre vill dela skärmen.

Visa ett foto

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

1

Säg Navigera till startsidan och Mina filer.

2

Säg Mina foton och välj ett foto, Välj objekt och tillhörande fotonummer.

Kommentera på ett foto

1

Säg Ta foto under ett samtal och säg sedan Kommentera för att skriva en kommentar.

2

Flytta runt anteckningsmarkören på skärmen med dina huvud rörelser. Säg placera för att fästa markörens position.

 • Om du vill välja en annan markörfärg, säg färg, namnet på färgen i menyn och sedan stäng färg för att stänga menyn.

 • Om du vill välja en annan markörform, säg form, formens namn på menyn och sedan stäng form för att stänga menyn.

 • Du kan lägga till flera anteckningar i ett foto. Om du inte är nöjd med en anteckning:

  • Säg ångra –Ångra den senaste anteckningen

  • Säg ta bort–Ta bort anteckningarna

3

När du är klar, säg klar och sedan spara foto.

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

4

Om du vill skicka det kommenterade fotot till experten under samtalet, säger du dela.

Ett meddelande visas när fotot har skickats.

Ta en skärmbild

Innan du börjar

När experten delar skärmen i HMT kan du ta en skärm bild.

När en skärm är delad kan du säga Ta skärmbild.

Skärmbilden sparas i Mina foton.