Der kan være tidspunkter under møder, når du eller andre har vanskeligt ved at se alle Cisco Webex Board på skærmen. Afhængigt af lyset i møderum og hvor dit board er placeret, er du måske nødt til at justere din tavles standardindstilling for lysstyrke for at gøre visning mere fortrolig.

1

Åbn menuen Indstillinger på dit Board:

  • Board 70/55/85/S: tryk på systemnavnet øverst på skærmen, og tryk derefter på Indstillinger .

  • Board Pro: skal du stryge fra højre side af skærmen og derefter justere skydebjælken Lysstyrke i det vindue kontrolpanel der åbnes. Eller tryk på Enhedsindstillinger . Rul derefter ned til skydebjælken Skærm lysstyrke , og juster den der.

2

Board 70/55/85/S: tryk på Avancerede indstillinger , og brug skydebjælken til at justere skærmens lysstyrke .