Ako vama ili bilo kome drugom bude teško da vidite svaki detalj na ekranu uređaja, možda ćete morati da podesite podrazumevanu svetlinu da bi vam bilo udobnije da biste ga pregledali.


Ovaj članak se ne primenjuje na DX70 i DX80 uređaje.

1

Otvaranje kontrolne table prevlačenjem sa desne strane ekrana ili dodirivanje Dugme.

2

Tamo podesite klizač svetline.

3

Dodirnite bilo gde na ekranu da biste zatvorili kontrolnu tablu.