Možda će biti trenutaka tokom sastanaka, kada je vama ili drugima teško da vidite svaki detalj Cisco Webex Board ekranu vaše porodice. U zavisnosti od svetla u sali za sastanke i mesta na kom je vaša tabla pozicionirana, možda ćete morati da podesite podrazumevanu postavku svetline table da bi vam prikaz bio udobniji.

1

Otvaranje menija "Postavke" na tabli:

  • Tabla 55/70/85/S: Dodirnite ime sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Postavke .

  • Board Pro: Brzo prevucite sa desne strane ekrana, a zatim podesite klizač svetline na kontrolnoj tabli koja se otvara. Ili dodirnite postavke uređaja . Zatim se pomerite do klizača svetline ekrana i podesite ga tamo.

2

Tabla 55/70/85/S: Dodirnite više opcija za postavke i koristite klizač da biste podesili svetlinu ekrana .