ייתכנו פעמים במהלך פגישות, כאשר אתה או אחרים מתקשה לראות את כל הפרטים על המסך של הCisco Webex Board. בהתאם לנורית שבחדר הפגישות ולמקום שבו ממוקם הלוח, ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הגדרת ברירת המחדל של הלוח כדי להפוך את הצפייה לנוחה יותר.

1

פתח את התפריט הגדרות בלוח:

  • מועצת המנהלים 55/70/85/S: הקש על שם המערכת בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הקש על הגדרות .

  • לוח Pro: לסחוב מהצד הימני של המסך, ולאחר מכן להתאים את מחוון הבהירות בלוח הבקרה שנפתח. לחלופין, הקש על ' הגדרות התקן ' . לאחר מכן גלול למחוון בהירות המסך וכוונן אותו שם.

2

מועצת המנהלים 55/70/85/S: הקש על הגדרות מתקדמות והשתמש במחוון כדי לכוונן את בהירות המסך .