Under ett möte kan det ibland vara svårt att se alla detaljer på Cisco Webex Board-skärmen. Beroende på vilket ljus du har på Mötes rummet och var du är placerad, kan du behöva justera inställningarna för standard ljus styrka för att kunna visa mer bekvämt.

1

Öppna inställnings menyn på din tavla:

  • Styrelse 55/70/85/S: Tryck på system namnet högst upp på skärmen och tryck sedan på Inställningar .

  • Styrelse Pro: Dra från skärmens högra sida och justera reglaget intensitet på kontroll panelen som öppnas. Du kan också trycka på enhets inställningar . Bläddra sedan till reglaget skärm ljus styrka och justera det där.

2

Styrelse 55/70/85/S: Tryck på Avancerade inställningar och Använd skjutreglaget för att justera skärmens ljus styrka .