Det kan uppstå tillfällen under möten när du eller andra har svårt att se alla detaljer på Cisco Webex Board på skärmen. Beroende på ljus i mötesrum där tavlan är placerad kan du behöva justera din board standardinställning för ljusstyrka för att göra visningen bekvämare.

1

Öppna inställningsmenyn på din Board:

  • Tavla 2015-070-85/S: trycker du på systemnamnet överst på skärmen och sedan på Inställningar .

  • Board Pro: sveper du från skärmens högra sida och justerar sedan reglaget för ljusstyrka i kontrollpanel öppnas. Eller tryck på Enhetsinställningar . Bläddra sedan till skjutreglaget för skärmens ljusstyrka och justera den där.

2

Tavla 2015-070-85/S: trycker du på Avancerade inställningar och använder skjutreglaget för att justera skärmljusstyrkan .