Det kan være tider under møter hvor du eller andre synes det er vanskelig å se alle detaljer på Cisco Webex Board-skjermen. Avhengig av lyset i møterommet og hvor brettet er plassert, kan det hende du må justere brettets standard lysstyrkeinnstilling for å gjøre visningen mer komfortabel.

1

Åpne menyen Innstillinger på tavlen:

  • Styre 55/70/85/S: trykk på systemnavnet øverst på skjermen, og trykk deretter på Innstillinger .

  • Board Pro: sveip fra høyre side av skjermen, og juster deretter Lysstyrke -glidebryteren i kontrollpanelet som åpnes. Eller trykk på Enhetsinnstillinger . Rull deretter til Skjermlysstyrke -glidebryteren og juster den der.

2

Styre 55/70/85/S: trykk på Avanserte innstillinger og bruk glidebryteren til å justere skjermens lysstyrke .