Opkaldsknappen er placeret på forsiden af den venstre ørekop.

Tryk på én gang på knappen Opkald for at besvare et opkald.

Opkaldsknappen på Cisco-hovedtelefon 730
Du kan afslutte et opkald med knappen Opkald i din hovedtelefon. Hovedtelefonen afspiller en tone, når du afslutter opkaldet. Knappen Opkald er placeret på forsiden af den venstre ørekop.

Tryk på og hold opkaldsknappen nede i to sekunder.

Opkaldsknappen på Cisco-hovedtelefon 730
Knappen Opkald er placeret på forsiden af den venstre ørekop.

Tryk på opkaldsknappen to gange for at afvise et indgående opkald.

Opkaldsknappen på Cisco-hovedtelefon 730
Knappen Opkald er placeret på forsiden af den venstre ørekop.

Tryk på opkaldsknappen én gang for at sætte et aktivt opkald i venteposition.

Opkaldsknappen på Cisco-hovedtelefon 730
Knappen Slå lyd fra slå lyd fra er placeret på forsiden af den venstre ørekop. Hvis du har aktiveret Påmindelse om lydafbrydelse via appen Cisco-hovedtelefoner, giver din hovedtelefon dig besked, når du forsøger at tale, mens lyden af din mikrofon er slået fra.

Knap til lydafbrydelse på Cisco-hovedtelefon 730

1

Tryk på knappen Slå lyd fra knappen slå lyd fra én gang for at slå din mikrofon til på et aktivt opkald.

2

Tryk på knappen Slå lyd fra knappen slå lyd fra igen for at tænde din mikrofon igen.