1

Gå til kundevisningen i https://admin.webex.com, vælg Tjenester.

2

Vælg Funktioner på kortet Platform for kundens rejse.

3

Vælg fanen Virtuelle assistenter, og vælg den virtuelle assistent, du vil redigere.

4

Rediger den attribut, du vil ændre.

5

Klik på Udfør for at implementere dine redigeringer.