Du kan indtaste en persons navn eller e-mailadresse for at foretage et Webex Teams opkald.

1

Gå til og Indtast en persons navn, e-mailadresse eller video adresse (f. eks. for en lokale enhed) i numerisk tastatur.


 

Hvis du søger efter en person på listen, kan du klikke på knappen og vælge fra de tilgængelige opkaldsindstillinger.

2

Vælg den enhed, du vil bruge til telefonopkaldet, og vælg derefter Ring op.

For en bedre forståelse af, hvordan din fastnettelefon kan interagere med Webex Teams, se foretage Webex teams opkald fra din desktop telefon.

Du kan bruge numerisk tastatur i Webex Teams til at ringe til en anden person, der bruger appen.

Gå til , tryk , Indtast personens navn, e-mailadresse eller video adresse (f. eks. for en lokale enhed), og vælg derefter Ring op.