Du kan indtaste en andens navn eller e-mailadresse for at foretage et Webex-opkald.

1

Gå til og indtast en persons navn, e-mailadresse eller videoadresse (f.eks. til en rumenhed) på numerisk tastatur.


 

Hvis du søger efter en person på listen, kan du klikke på knappen og vælge mellem de tilgængelige opkaldsmuligheder.

2

Vælg den enhed, du vil bruge til telefonopkaldet, og vælg derefter Ring til .

For en bedre forståelse af, hvordan fastnettelefon kan interagere med Webex, skal du seForetag Webex-opkald fra din fastnettelefon.

Du kan bruge numerisk tastatur i Webex til at ringe til en anden person, der bruger appen.

Gå til , tryk på , indtast personens navn, e-mailadresse eller videoadresse (f.eks. til en rumenhed), og vælg derefter Ring.