Du kan indtaste en andens navn eller e-mailadresse for at foretage et Webex-opkald.

1

Gå til og indtast en persons navn, e-mailadresse eller videoadresse (f.eks. til en rumenhed) på numerisk tastatur.

Hvis du søger efter en person på listen, kan du klikke på knappen og vælge mellem de tilgængelige opkaldsmuligheder.


 

På din desktop-app kan du endda ringe op fra sidehovedet af din app. Klik blot på Søg, mød og ring, indtast navnet, e-mailadresse eller videoadresse, og tryk derefter på Enter for at foretage opkaldet.

2

Vælg den enhed, du vil bruge til telefonopkaldet, og vælg derefter Ring til .

For en bedre forståelse af, hvordan din fastnettelefon kan interagere medWebex, skal du se Foretag Webex-opkald fra din fastnettelefon.

Du kan bruge numerisk tastatur i Webex til at ringe til en anden person, der bruger appen.

Gå til , tryk på , indtast personens navn, e-mailadresse eller videoadresse (f.eks. til en rumenhed), og vælg derefter Ring.