באפשרותך לבחור את מצלמת ה- USB שלך רק לאחר הצטרפות לפגישה. פגישות תומכות בכל התקן תואם מסוג התקן וידאו מסוג USB (פרוטוקול UVC).

במהלך פגישה, הקישו על 'וידאו > הגדרותהמצלמה' ובחרו מצלמת USB.